Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/14)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUŢII ŞI TAXE

1 0

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUŢII ŞI TAXE

109 791 000

90 000 000

109 639 447,93

 

Titlul 1 — Total

109 791 000

90 000 000

109 639 447,93

2

SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE

2 0

SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE

38 900 000

37 954 000

37 643 000 ,—

 

Titlul 2 — Total

38 900 000

37 954 000

37 643 000 ,—

3

CONTRIBUŢIA ŢĂRILOR TERŢE

3 0

CONTRIBUŢIA ŢĂRILOR TERŢE

2 649 000

2 303 000

2 265 330,17

 

Titlul 3 — Total

2 649 000

2 303 000

2 265 330,17

4

ALTE CONTRIBUŢII

4 0

ALTE CONTRIBUŢII

p.m.

p.m.

16 029 224,75

4 2

DATE PENTRU PROGRAMUL DE SIGURANȚĂ

p.m.

p.m.

4 500 000 ,—

 

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

20 529 224,75

5

OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE

5 0

OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE

510 000

628 000

578 494,86

 

Titlul 5 — Total

510 000

628 000

578 494,86

6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

450 000

655 000

144 375 ,—

 

Titlul 6 — Total

450 000

655 000

144 375 ,—

7

CORECŢII BUGETARE

7 0

CORECŢII BUGETARE

51 502 000

51 502 000

0 ,—

 

Titlul 7 — Total

51 502 000

51 502 000

0 ,—

 

TOTAL GENERAL

203 802 000

183 042 000

170 799 872,71

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

90 902 000

90 639 441

90 098 863,13

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

582 000

782 559

697 328,67

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

5 131 000

4 978 000

5 236 292,70

1 7

RECEPŢII ŞI EVENIMENTE

83 000

59 000

43 212,79

 

Titlul 1 — Total

96 698 000

96 459 000

96 075 697,29

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

10 005 000

9 897 000

9 705 178,79

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR

11 943 000

8 996 000

8 097 463,55

2 2

BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE

201 000

131 000

311 603,68

2 3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

905 000

937 000

795 668,15

2 4

CHELTUIELI POŞTALE ŞI DE EXPEDIERE

175 000

173 000

165 278,49

 

Titlul 2 — Total

23 229 000

20 134 000

19 075 192,66

3

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

3 0

ACTIVITĂŢI DE CERTIFICARE

22 810 000

22 263 000

28 529 958,63

3 1

ACTIVITĂȚI DE STANDARDIZARE

97 000

76 000

145 904,73

3 2

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ

1 319 000

982 000

1 008 790,78

3 3

COMUNICARE ŞI PUBLICARE

469 000

214 000

391 300,48

3 4

CHELTUIELI CU REUNIUNILE

595 000

335 000

772 325,92

3 5

CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ŞI INTERPRETARE

p.m.

3 000

21 752 ,—

3 6

ACTIVITĂŢI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR

964 000

1 452 000

1 926 383,82

3 7

CHELTUIELI PENTRU MISIUNI

4 998 000

2 214 000

5 897 099,79

3 8

FORMARE TEHNICĂ

715 000

391 000

602 402,38

3 9

ACTIVITĂȚI ALE DIRECTORULUI EXECUTIV ȘI ACTIVITĂȚI STRATEGICE

5 397 000

1 626 000

445 708,25

 

Titlul 3 — Total

37 364 000

29 556 000

39 741 626,78

4

PROGRAME DE OPERAŢIUNI SPECIALE

4 0

COOPERARE TEHNICĂ CU ŢĂRI TERŢE

p.m.

p.m.

16 494 317,50

4 1

PROGRAME DE CERCETARE

p.m.

p.m.

71 217,42

4 2

DATE PENTRU PROGRAMUL DE SIGURANȚĂ

p.m.

p.m.

2 218 132,08

 

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

18 783 667 ,—

5

ALTE CHELTUIELI

5 0

PROVIZIOANE

46 511 000

36 893 000

0 ,—

 

Titlul 5 — Total

46 511 000

36 893 000

0 ,—

 

TOTAL GENERAL

203 802 000

183 042 000

173 676 183,73

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

25

2

25

AD 13

33

6

33

AD 12

66

22

66

AD 11

88

48

88

AD 10

110

76

110

AD 9

120

129

120

AD 8

78

118

78

AD 7

32

70

32

AD 6

11

49

11

AD 5

2

23

2

Subtotal AD

566

544

566

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

3

1

3

AST 7

11

2

11

AST 6

27

15

27

AST 5

28

39

30

AST 4

25

29

25

AST 3

15

18

15

AST 2

2

7

2

AST 1

1

Subtotal AST

112

112

114

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

1

AST/SC 2

1

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

2

Total

680

656

680

Total General

680

656

680

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Contract staff posts

2021

2020

2019

FG IV

36

28

36

FG III

68

60

70

FG II

2

0

0

Total

106

88

106

Seconded national experts posts

24

15

24

Total

130

103

130