Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/13)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2021

Credite 2020

Execuție 2019

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

2

SUBVENŢIE DIN PARTEA COMISIEI

2 0

SUBVENŢIE DIN PARTEA COMISIEI

84 789 015

84 789 015

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

80 511 842 ,—

79 265 391 ,—

2 1

VENITURI OPERAŢIONALE

390 000

390 000

16 870 405,95

16 870 405,95

16 280 184,82

16 280 684,82

 

Titlul 2 — Total

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

 

TOTAL GENERAL

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2021

Credite 2020

Execuție 2019

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

27 336 000

27 336 000

26 095 675

26 095 675

24 473 703,31

24 438 454,68

1 2

CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ŞI TRANSFERUL PERSONALULUI

438 000

438 000

327 337 ,—

327 337 ,—

248 725,67

223 477,84

1 3

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

95 000

95 000

90 000 ,—

90 000 ,—

98 000 ,—

92 624,80

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

35 000

35 000

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

18 754,12

1 5

FORMARE

240 000

240 000

230 000 ,—

230 000 ,—

185 029,95

152 146,61

1 6

MĂSURI SOCIALE

700 000

700 000

670 000 ,—

670 000 ,—

1 150 000 ,—

1 140 922,72

1 7

PROTOCOL ŞI REPREZENTARE

33 000

33 000

22 000 ,—

22 000 ,—

38 000 ,—

26 200,55

 

Titlul 1 — Total

28 877 000

28 877 000

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

26 228 458,93

26 092 581,32

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE DIVERSE

2 0

ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ŞI CHELTUIELI CONEXE

3 664 935

3 664 935

3 509 190,73

3 509 190,73

3 390 189,86

2 907 061,70

2 1

ACHIZIŢII DE TEHNOLOGIE A INFORMAŢIEI

688 277

688 277

926 651,50

926 651,50

519 655,14

423 750,81

2 2

BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

36 000

36 000

183 000 ,—

183 000 ,—

83 646,13

40 685,46

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

108 500

108 500

101 500 ,—

101 500 ,—

57 263,04

43 816,51

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ŞI TELECOMUNICAŢII

78 908

78 908

88 907 ,—

88 907 ,—

90 000 ,—

60 298,67

2 5

CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ŞI A ALTOR REUNIUNI

111 000

111 000

125 000 ,—

125 000 ,—

120 095 ,—

108 351,78

 

Titlul 2 — Total

4 687 620

4 687 620

4 934 249,23

4 934 249,23

4 260 849,17

3 583 964,93

3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

3 1

BAZE DE DATE ȘI SERVICII DE INFORMARE

8 012 007

6 707 018

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

5 221 507,03

5 794 387,14

3 2

INFORMARE ȘI COMUNICARE

200 000

200 000

152 464 ,—

162 464 ,—

159 379,75

149 774,26

3 3

ATELIERE ȘI FORMARE OPERAȚIONALĂ

731 000

704 999

909 775 ,—

878 929 ,—

1 184 466,66

789 785,50

3 5

STUDII

1 828 100

449 100

388 100 ,—

590 600 ,—

671 070 ,—

267 910 ,—

3 6

CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME

632 000

583 500

525 000 ,—

530 910 ,—

678 400 ,—

584 956,80

3 7

CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ŞI URMĂRIRE LA MARE DISTANŢĂ (LRIT)

1 280 000

1 321 266

1 326 299,62

1 218 645,62

1 461 664,04

1 400 405,13

3 8

MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII

20 626 000

23 302 920

25 009 988

24 084 988

28 659 625,52

22 837 607,90

3 9

COOPERAREA LA ÎNDEPLINIREA FUNCȚIILOR DE GARDĂ DE COASTĂ

18 305 288

18 345 592

14 096 954

15 159 335

11 788 917,09

15 226 149,80

 

Titlul 3 — Total

51 614 395

51 614 395

47 731 166,62

48 852 426,62

49 825 030,09

47 050 976,53

5

MĂSURI FINANȚATE PRIN PROIECTE

5 1

SERVICII DE INFORMAȚII ÎN DOMENIUL MARITIM

p.m.

p.m.

2 248 000 ,—

2 248 000 ,—

1 223 944,62

214 509,04

5 2

ASISTENȚĂ PENTRU ȚĂRILE CANDIDATE ȘI ȚĂRILE DIN CADRUL PEV

p.m.

p.m.

1 188 855,08

1 188 855,08

4 197 600,96

2 233 660,61

5 3

ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR DE SUPRAVEGHERE

p.m.

p.m.

2 840 785,71

2 840 785,71

14 646 627,10

8 442 257,62

5 4

SERVICII CLEANSEANET PENTRU TERȚI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

9 855 000 ,—

9 855 000 ,—

15 069 724,26

8 730 004,12

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000 ,—

400 000 ,—

690 645 ,—

444 170 ,—

5 7

MODULELE THETIS

p.m.

p.m.

100 000 ,—

100 000 ,—

83 705 ,—

25 705 ,—

5 9

DIVERSE

p.m.

p.m.

–43 730,69

–43 730,69

63 004 ,—

0 ,—

 

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

16 588 910,10

16 588 910,10

35 975 250,94

20 090 306,39

 

TOTAL GENERAL

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

116 289 589,13

96 817 829,17

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

2

3

2

AD 13

1

5

2

1

4

AD 12

1

12

1

7

1

10

AD 11

20

1

12

17

AD 10

1

30

21

1

20

AD 9

35

34

40

AD 8

24

1

20

31

AD 7

15

21

18

AD 6

3

6

3

AD 5

2

18

3

Subtotal AD

3

149

3

144

3

149

AST 11

AST 10

1

1

AST 9

1

AST 8

3

1

3

AST 7

13

5

8

AST 6

22

14

20

AST 5

15

21

18

AST 4

6

9

10

AST 3

4

AST 2

1

AST 1

1

Subtotal AST

60

57

60

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

3

209

3

201

3

209

Total General

212

204

212