Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/12)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

CONTRIBUŢIA UNIUNII EUROPENE

1 0

CONTRIBUŢIA UNIUNII EUROPENE

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

 

Titlul 1 — Total

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

2

PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE

2 0

PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE LA ACTIVITĂŢILE AUTORITĂŢII

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

 

Titlul 2 — Total

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

3

VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE

3 0

VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE

 

p.m.

p.m.

 

Titlul 3 — Total

 

p.m.

p.m.

4

VENITURI DIN ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE

4 0

VENITURI DIN ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE

 

31 357,80

33 343,59

 

Titlul 4 — Total

 

31 357,80

33 343,59

9

ALTE VENITURI

9 0

ALTE VENITURI

 

p.m.

p.m.

9 1

DIVERSE VENITURI ALOCATE

 

p.m.

p.m.

 

Titlul 9 — Total

 

p.m.

p.m.

 

TOTAL GENERAL

118 620 610

98 879 760,80

79 286 785,21

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2021

Credite 2020

Execuție 2019

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

CHELTUIELI DE PERSONAL

49 076 256

49 076 256

44 308 924,33

44 308 924,33

41 994 343,69

41 633 706,89

1 2

Cheltuieli cu recrutarea de personal

175 000

175 000

150 500

150 500

0 ,—

0 ,—

1 3

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

155 000

155 000

37 780,93

37 780,93

240 500 ,—

235 454,78

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

238 000

238 000

240 000

240 000

612 017,31

446 674,98

1 5

FORMARE

500 000

500 000

300 000

300 000

0 ,—

0 ,—

1 6

PROTECŢIA SOCIALĂ

1 800 000

1 800 000

1 426 000

1 426 000

1 333 200,49

1 328 700,49

1 7

CHELTUIELI DE RECEPŢIE ŞI PROTOCOL

 

 

 

 

149 ,—

149 ,—

1 8

SERVICII EXTERNE

914 000

914 000

1 295 044,48

1 295 044,48

0 ,—

0 ,—

 

Titlul 1 — Total

52 858 256

52 858 256

47 758 249,74

47 758 249,74

44 180 210,49

43 644 686,14

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE AFERENTE AUTORITĂŢII

2 0

INVESTIŢII ÎN PROPRIETĂŢI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ŞI CHELTUIELI CONEXE

6 963 715

6 963 715

6 127 048,16

6 127 048,16

5 797 722,37

4 704 895,37

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI CHELTUIELI CU PROCESAREA INFORMAŢIILOR

5 527 000

5 527 000

5 574 546,74

5 574 546,74

3 751 146,11

2 835 672,56

2 2

PROPRIETATE MOBILĂ ŞI COSTURI CONEXE

1 494 000

1 494 000

477 489,35

477 489,35

278 547,65

210 198,75

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

317 750

317 750

257 500

257 500

226 477,02

159 525,67

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ŞI TELECOMUNICAŢII

245 000

245 000

228 660

228 660

317 354,16

271 902,24

2 5

CHELTUIELI DE GUVERNANȚĂ

80 000

80 000

80 000

80 000

52 964,18

35 239,42

 

Titlul 2 — Total

14 627 465

14 627 465

12 745 244,25

12 745 244,25

10 424 211,49

8 217 434,01

3

CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂŢII

3 0

EVALUAREA ŞTIINŢIFICĂ A PRODUSELOR REGLEMENTATE

5 764 100

5 764 100

5 349 082

5 349 082

2 720 117,38

2 653 468,26

3 1

EVALUAREA RISCURILOR ŞI ASISTENŢĂ ŞTIINŢIFICĂ

6 072 399

6 072 399

4 898 090

4 898 090

2 598 553,43

2 532 805,40

3 2

COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA

22 640 253

12 087 889

11 512 815,21

7 308 920,21

7 923 684,31

7 161 985,48

3 4

COMUNICAŢII

5 454 200

5 454 200

3 396 454,17

3 396 454,17

1 292 882,31

1 048 168,58

3 5

SPRIJIN OPERAȚIUNI ORIZONTALE

21 718 185

21 756 301

17 363 320,43

17 423 720,43

10 837 595,01

7 252 004,80

 

Titlul 3 — Total

61 649 137

51 134 889

42 519 761,81

38 376 266,81

25 372 832,44

20 648 432,52

 

TOTAL GENERAL

129 134 858

118 620 610

103 023 255,80

98 879 760,80

79 977 254,42

72 510 552,67

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

4

1

4

AD 12

4

5

4

AD 11

10

7

8

AD 10

20

14

19

AD 9

1

43

30

1

40

AD 8

4

68

2

61

3

62

AD 7

68

3

49

1

59

AD 6

52

35

43

AD 5

9

7

10

Subtotal AD

5

279

5

210

5

250

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

2

1

AST 7

4

3

4

AST 6

9

6

6

AST 5

21

16

21

AST 4

32

36

34

AST 3

17

19

22

AST 2

11

17

11

AST 1

1

Subtotal AST

96

98

99

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

5

375

5

308

5

349

Total General

380

313

354

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenţi contractuali

2021

2020

FG IV

122

114

FG III

7

7

FG II

17

18

FG I

0

0

Total FG

146

139

Posturi de experţi naţionali detaşaţi

16

16

Total

162

155