Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/11)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

2

SUBVENŢIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

SUBVENŢIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

24 293 698

23 691 000

22 446 000 ,—

 

Titlul 2 — Total

24 293 698

23 691 000

22 446 000 ,—

3

CONTRIBUŢII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ

3 0

CONTRIBUŢII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE

4 0

VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE

p.m.

276 314

181 576 ,—

 

Titlul 4 — Total

p.m.

276 314

181 576 ,—

5

CREDITE ADMINISTRATIVE

5 0

CREDITE ADMINISTRATIVE

2 553

p.m.

0 ,—

 

Titlul 5 — Total

2 553

p.m.

0 ,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

200 000

244 000 ,—

 

Titlul 9 — Total

p.m.

200 000

244 000 ,—

 

TOTAL GENERAL

24 296 251

24 167 314

22 871 576 ,—

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

Salarii și indemnizații

12 600 000

12 547 000

11 320 553,58

1 2

Cheltuieli aferente recrutării de personal

150 000

61 000

42 303,31

1 3

Cheltuieli legate de misiuni

50 000

95 000

99 587,56

1 4

Infrastructură sociomedicală

75 000

72 000

703 586,47

1 5

Formare

175 000

250 000

462 535,70

1 6

Servicii externe

90 000

180 000

1 197 812,73

1 7

Recepții și evenimente

3 000

3 000

2 571,04

1 8

Protecție socială

1 462 000

1 300 000

0 ,—

1 9

Alte cheltuieli cu personalul

65 000

90 000

0 ,—

 

Titlul 1 — Total

14 670 000

14 598 000

13 828 950,39

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ŞI COSTURI CONEXE

1 336 000

1 453 000

1 406 946,58

2 1

Tehnologia informației și comunicațiilor

699 000

649 000

732 185,89

2 2

BUNURI MOBILE ŞI COSTURI CONEXE

55 000

81 000

51 266,44

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

52 553

96 000

67 914,51

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ŞI TELECOMUNICAŢII

119 000

100 000

100 291,33

2 5

Cheltuieli legate de reuniuni

13 000

13 000

8 108,20

2 6

Cheltuieli de funcționare legate de activitățile operaționale

p.m.

p.m.

11 264 ,—

2 7

Informare și publicare

2 000

p.m.

0 ,—

2 8

Studii

16 000

18 000

0 ,—

 

Titlul 2 — Total

2 292 553

2 410 000

2 377 976,95

3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

3 1

Societăți corecte și echitabile

3 005 000

3 476 000

0 ,—

3 2

Societăți drepte, digitale și sigure

561 000

656 000

1 538 855,93

3 3

Migrație și azil

710 000

465 000

936 951,61

3 4

Sprijinirea sistemelor de protecție a drepturilor omului

869 000

942 000

0 ,—

3 5

Comunicarea drepturilor

1 425 000

1 284 000

0 ,—

3 6

JUSTIŢIE

p.m.

p.m.

547 870,30

3 7

ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE ORIZONTALE

p.m.

60 000

2 803 948,92

3 8

ORGANE ALE AGENŢIEI ŞI MECANISME DE CONSULTARE

p.m.

p.m.

540 772,25

3 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 3

763 698

p.m.

0 ,—

 

Titlul 3 — Total

7 333 698

6 883 000

6 368 399,01

4

ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE

4 0

ACORDURI DE COOPERARE

p.m.

276 314

126 190,47

 

Titlul 4 — Total

p.m.

276 314

126 190,47

 

TOTAL GENERAL

24 296 251

24 167 314

22 701 516,82

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

4

2

3

AD 13

3

2

3

AD 12

4

3

2

AD 11

7

1

5

AD 10

12

5

10

AD 9

9

8

11

AD 8

5

11

8

AD 7

3

11

2

AD 6

4

3

AD 5

Subtotal AD

48

47

48

AST 11

AST 10

4

4

AST 9

3

2

2

AST 8

4

4

3

AST 7

5

1

7

AST 6

6

6

6

AST 5

2

7

2

AST 4

4

AST 3

AST 2

AST 1

Subtotal AST

24

24

24

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

72

71

72

Total General

72

71

72

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenţi contractuali

2021

2020

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

Total

32

32

Posturi de experţi naţionali detaşaţi

9

9

Total

41

41