Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/10)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

PLĂŢI FĂCUTE DE AGENŢII, OFICII, INSTITUŢII ŞI ORGANE

1 0

PLĂŢI FĂCUTE DE AGENŢII, OFICII, INSTITUŢII ŞI ORGANE

41 304 500

36 088 600

33 241 197 ,—

1 1

PLĂȚI EFECTUATE DE INSTITUȚII

2 923 600

5 447 400

2 644 024 ,—

 

Titlul 1 — Total

44 228 100

41 536 000

35 885 221 ,—

2

SUBVENŢIA ACORDATĂ DE COMISIE

2 0

SUBVENŢIA ACORDATĂ DE COMISIE

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ

3 0

COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ

629 900

664 600

733 669 ,—

 

Titlul 3 — Total

629 900

664 600

733 669 ,—

4

ALTE VENITURI

4 0

ALTE VENITURI

642 150

710 000

669 227 ,—

 

Titlul 4 — Total

642 150

710 000

669 227 ,—

5

EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIŢIUL FINANCIAR ANTERIOR

5 0

EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIŢIUL FINANCIAR ANTERIOR

1 309 150

3 894 084

0 ,—

 

Titlul 5 — Total

1 309 150

3 894 084

0 ,—

6

RESTITUIRI

6 0

RESTITUIRI CĂTRE CLIENŢI

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

RESTITUIRI EXTRAORDINARE

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

 

TOTAL GENERAL

46 809 300

46 804 684

37 288 117 ,—

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

26 731 000

24 819 200

23 727 525 ,—

1 3

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI

98 500

66 600

67 050 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

652 900

556 300

227 920 ,—

1 5

MOBILITATEA

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SERVICII SOCIALE

86 600

82 000

83 400 ,—

1 7

PRIMIRE ŞI REPREZENTARE

2 500

2 500

69 ,—

1 9

PENSII

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Titlul 1 — Total

27 571 500

25 526 600

24 105 964 ,—

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE

2 0

INVESTIŢII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI COSTURI CONEXE

3 018 000

3 121 800

2 975 543 ,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

4 528 600

3 946 800

3 114 441 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

62 400

50 900

41 884 ,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

231 400

249 400

216 212 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENŢEI ŞI TELECOMUNICAŢII

257 700

261 500

130 152 ,—

2 5

CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR

24 000

37 000

6 257 ,—

2 6

ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI

57 500

59 000

55 215 ,—

2 7

INFORMAŢIE: ACHIZIŢIE, ARHIVARE, PRODUCŢIE ŞI DISTRIBUŢIE

100 000

100 000

136 425 ,—

 

Titlul 2 — Total

8 279 600

7 826 400

6 676 129 ,—

3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

3 0

SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE

10 220 000

10 470 000

10 844 446 ,—

3 1

CHELTUIELI LEGATE DE COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

670 700

712 100

703 188 ,—

3 2

CHELTUIELI LEGATE DE PROGRAMUL E-CDT

67 500

188 300

233 623 ,—

 

Titlul 3 — Total

10 958 200

11 370 400

11 781 257 ,—

10

REZERVE

10 0

CREDITE TEMPORARE

p.m.

2 081 284

0 ,—

 

Titlul 10 — Total

p.m.

2 081 284

0 ,—

 

TOTAL GENERAL

46 809 300

46 804 684

42 563 350 ,—

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

16

12

9

5

16

11

AD 11

10

5

4

4

8

5

AD 10

7

5

5

7

8

5

AD 9

5

15

5

4

5

13

AD 8

22

6

16

21

AD 7

5

28

7

18

5

26

AD 6

2

3

20

1

8

AD 5

1

12

Subtotal AD

45

90

41

86

45

90

AST 11

AST 10

1

1

AST 9

3

2

4

3

1

AST 8

1

1

1

3

1

2

AST 7

1

5

2

4

AST 6

9

1

7

1

7

AST 5

19

1

14

20

AST 4

12

8

12

AST 3

2

10

4

AST 2

AST 1

Subtotal AST

6

50

7

44

6

50

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

1

1

1

AST/SC 2

1

1

1

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

2

2

2

Total

51

142

48

132

51

142

Total General

193

180

193

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenţi contractuali

2021

2020

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

0

0

FG I

0

Total

28

28

Posturi de experţi naţionali detaşaţi

 

Total

28

28