Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/09)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

VENITURI

1 0

RESURSE DIN TAXE

18 910 000

19 130 000

17 671 918 ,—

 

Titlul 1 — Total

18 910 000

19 130 000

17 671 918 ,—

2

SUBVENŢII

2 0

VENITURI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

 

p.m.

p.m.

 

Titlul 2 — Total

 

p.m.

p.m.

3

REZERVE

3 0

REZERVE PENTRU DEFICIT

263 000

756 000

–1 348 900,89

 

Titlul 3 — Total

263 000

756 000

–1 348 900,89

5

VENITURI PENTRU FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ

5 0

VENITURI PENTRU FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ

20 000

20 000

23 992,37

 

Titlul 5 — Total

20 000

20 000

23 992,37

6

VENITURI DIN SERVICII REALIZATE CU TITLU ONEROS

6 0

VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL

 

p.m.

p.m.

 

Titlul 6 — Total

 

p.m.

p.m.

9

VENITURI DIVERSE

9 1

DOBÂNZI BANCARE

130 000

80 000

28 799,87

9 2

DONAŢII ŞI MOŞTENIRI

 

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAM MULTIBENEFICIAR

 

p.m.

p.m.

 

Titlul 9 — Total

130 000

80 000

28 799,87

 

TOTAL GENERAL

19 323 000

19 986 000

16 375 809,35

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2021

Credite 2020

Execuție 2019

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSOANE AFILIATE OCSP

1 1

PERSONAL ACTIV

8 302 000

8 302 000

7 830 000

7 830 000

7 052 270,89

7 052 270,89

1 2

PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ

110 000

110 000

90 000

90 000

112 908,48

112 908,48

1 3

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI

250 000

250 000

290 000

290 000

225 531,82

225 531,82

1 4

PRESTAŢII INTERIMARE ŞI ALTE PRESTAŢII EXTERNE

80 000

80 000

80 000

80 000

97 388,46

97 388,46

1 5

SERVICIUL SOCIAL

40 000

40 000

40 000

40 000

27 176,08

27 176,08

1 7

CHELTUIELI DE PRIMIRE ŞI DE REPREZENTARE

5 000

5 000

10 000

10 000

3 959,09

3 959,09

 

Titlul 1 — Total

8 787 000

8 787 000

8 340 000

8 340 000

7 519 234,82

7 519 234,82

2

IMOBILE, MATERIALE ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

2 0

INVESTIŢII IMOBILIARE

356 000

356 000

370 000

370 000

293 469,46

293 469,46

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

800 000

800 000

800 000

800 000

472 881,15

472 881,15

2 2

BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE

55 000

55 000

60 000

60 000

19 541,40

19 541,40

2 3

ADMINISTRAŢIA CURENTĂ

58 000

58 000

66 000

66 000

16 971,43

16 971,43

2 4

TAXE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII

92 000

92 000

95 000

95 000

69 835,21

69 835,21

2 5

REUNIUNI ŞI CONVOCĂRI

345 000

345 000

395 000

395 000

251 923,28

251 923,28

2 6

AUDIT INTERN ŞI EVALUĂRI

210 000

210 000

170 000

170 000

163 844,36

163 844,36

 

Titlul 2 — Total

1 916 000

1 916 000

1 956 000

1 956 000

1 288 466,29

1 288 466,29

3

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

3 0

INDEMNIZAŢII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE

8 055 000

7 500 000

9 000 000

8 400 000

8 690 992,50

6 881 065,25

3 1

ÎNTREŢINEREA COLECŢIILOR DE REFERINŢĂ

 

 

 

 

p.m.

p.m.

3 2

ACHIZIŢIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE

460 000

420 000

460 000

440 000

460 256 ,—

441 936 ,—

3 3

EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR

 

 

 

 

 

 

3 4

PUBLICAŢII ŞI TRADUCERI

120 000

80 000

150 000

150 000

49 537 ,—

35 659,27

3 5

ANCHETE, STUDII ŞI CONSULTĂRI TEHNICE

500 000

420 000

400 000

500 000

493 643 ,—

167 252,48

3 6

CONSILIERI SPECIALI

200 000

200 000

200 000

200 000

114 022,19

42 195,24

3 7

PROGRAM MULTIBENEFICIAR

 

 

 

 

 

 

 

Titlul 3 — Total

9 335 000

8 620 000

10 210 000

9 690 000

9 808 450,69

7 568 108,24

10

ALTE CHELTUIELI

10 0

CREDITE TEMPORARE

 

 

 

 

 

 

10 1

REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

 

 

 

 

 

 

10 2

CONTRIBUŢIA LA CENTRUL DE TRADUCERI

 

 

 

 

 

 

10 3

RAMBURSAREA SUBVENŢIEI UNIUNII

 

 

 

 

 

 

 

Titlul 10 — Total

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

20 038 000

19 323 000

20 506 000

19 986 000

18 616 151,80

16 375 809,35

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

1

2

1

1

1

AD 12

1

2

1

AD 11

1

AD 10

1

2

1

1

2

AD 9

1

2

1

1

2

AD 8

1

3

1

AD 7

4

2

AD 6

3

4

4

AD 5

Subtotal AD

4

15

4

11

4

14

AST 11

AST 10

1

2

1

1

3

AST 9

4

2

5

4

AST 8

2

2

2

AST 7

2

7

2

3

2

6

AST 6

4

6

5

AST 5

3

6

3

AST 4

1

1

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

Subtotal AST

3

23

4

25

3

25

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

7

38

8

36

7

39

Total General

45

44

46

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenţi contractuali

2021

2020

FG IV

4

5

FG III

2

1

FG II

 

FG I

 

Total FG

 

Posturi de experţi naţionali detaşaţi

1

1

Total

7

7