Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/08)

SITUAŢIA VENITURILOR

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE

16 014 000

15 958 000

15 419 175 ,—

 

Titlul 1 — Total

16 014 000

15 958 000

15 419 175 ,—

2

ALTE SUBVENŢII

2 0

ALTE SUBVENŢII

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ALTE SUBVENȚII PENTRU PROIECTE SPECIFICE

p.m.

p.m.

399 584 ,—

 

Titlul 2 — Total

100 100

100 100

499 684 ,—

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ŞI IMOBILE

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

VENITURI DIN INVESTIŢII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTELE

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

491,03

5 9

ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ

p.m.

p.m.

128 ,—

 

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

619,03

6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

 

TOTAL GENERAL

16 114 100

16 058 100

15 919 478,03

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

6 944 000

6 703 800

6 213 095,94

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

27 000

25 000

25 238,80

1 5

MOBILITATEA

93 000

92 200

75 878,05

1 6

SERVICIUL SOCIAL

30 000

35 000

0 ,—

1 8

REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSII ŞI INDEMNIZAŢII DE DEMITERE

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Titlul 1 — Total

7 094 000

6 856 000

6 314 212,79

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI COSTURI CONEXE

632 200

633 000

595 140,10

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

725 000

609 000

571 533,41

2 2

BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE

37 000

36 500

12 685,75

2 3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

64 000

80 500

54 403,74

2 4

FRANCAREA CORESPONDENŢEI ŞI TELECOMUNICAŢII

82 000

91 000

79 552,66

 

Titlul 2 — Total

1 540 200

1 450 000

1 313 315,66

3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

3 0

DOMENII DE PRIORITATE ŞI ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

7 404 300

7 629 000

7 548 449,57

3 1

SPRIJIN PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

75 600

123 100

46 117,70

 

Titlul 3 — Total

7 479 900

7 752 100

7 594 567,27

4

CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANŢATE PRIN ALTE SUBVENŢII SPECIALE

4 1

PROGRAM IPA II 2016

p.m.

p.m.

149 208,70

4 7

PROGRAM IPA II 2018

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

NOUL PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

149 208,70

5

PROVIZIOANE

5 0

PROVIZIOANE

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

 

TOTAL GENERAL

16 114 100

16 058 100

15 371 304,42

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

2

1

1

AD 13

2

1

AD 12

3

1

2

AD 11

2

2

2

AD 10

3

1

4

AD 9

9

7

7

AD 8

2

6

4

AD 7

2

2

2

AD 6

2

AD 5

Subtotal AD

24

24

24

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

AST 7

3

1

2

AST 6

6

2

6

AST 5

3

8

4

AST 4

3

3

3

AST 3

1

AST 2

AST 1

Subtotal AST

16

16

16

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

40

40

40

Total General

40

40

40

Numărul estimat de agenți contractuali, personal local și experți naționali detașați (exprimat în echivalent normă întreagă)

Posturi de agenţi contractuali

2021

2020

31.12.2019

FG IV

4

2

2

FG III

14

14

12

FG II

7

9

9

FG I

Total FG

25

25

23

Personal local

Posturi de experţi naţionali detaşaţi

Total

25

25

23