Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/06)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE

1 1

SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE

16 614 372

16 288 600

15 286 600 ,—

1 2

FINANŢAREA SPECIALĂ DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE PENTRU PROIECTE SPECIFICE

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

 

Titlul 1 — Total

18 209 591

17 295 967

17 484 014 ,—

2

ALTE SUBVENŢII

2 1

PARTICIPAREA NORVEGIEI

467 723

440 839

410 462 ,—

2 2

STRATEGIA DE PREADERARE

297 477

291 644

273 704 ,—

2 3

VENITURI REALIZATE DIN VÂNZAREA ACTUALULUI SEDIU AL EMCDDA S

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Titlul 2 — Total

765 200

732 483

684 166 ,—

3

VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST

3 1

VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ALTE VENITURI

4 1

VENITURI INTERNE ALOCATE

p.m.

20 433

10 173 ,—

4 2

DOBÂNZI GENERATE DE FONDURILE PLĂTITE CĂTRE EMCDDA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Titlul 4 — Total

p.m.

20 433

10 173 ,—

 

TOTAL GENERAL

18 974 791

18 048 883

18 178 353 ,—

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OBSERVATORUL

1 1

PERSONAL ACTIV

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

1 2

PENSIILE ŞI INDEMNIZAŢIILE COMPENSATORII

 

 

 

 

Titlul 1 — Total

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

2

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢI CONEXE

2 1

ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE ŞI LOGISTICE

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

 

Titlul 2 — Total

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

3

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢI ŞI PROIECTE OPERAŢIONALE

3 1

ACTIVITĂŢI DE DISEMINARE ŞI DE COMUNICARE

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

 

Titlul 3 — Total

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

4

CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANŢATE DIN SUBVENŢIILE UE SPECIFICE

4 1

PROIECTE

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

 

Titlul 4 — Total

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

5

REZERVĂ

 

Titlul 5 — Total

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

18 974 791

18 048 883

18 178 352 ,—

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

5

3

9

AD 11

1

10

7

1

10

AD 10

11

1

3

1

11

AD 9

8

1

8

8

AD 8

3

9

1

AD 7

1

4

1

AD 6

2

AD 5

Subtotal AD

5

46

6

42

6

45

AST 11

1

1

1

1

AST 10

2

2

AST 9

1

6

3

1

6

AST 8

1

6

1

2

2

6

AST 7

6

3

5

AST 6

2

1

8

1

AST 5

3

AST 4

1

AST 3

1

AST 2

AST 1

Subtotal AST

2

23

3

21

4

21

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

7

69

9

63

10

66

Total General

76

72

76

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenţi contractuali

2021

2020

FG IV

10

9

FG III

9

9

FG II

16

15

FG I

3

3

Total FG

38

36

Posturi de experţi naţionali detaşaţi

1

1

Total

39

37