Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/05)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE

1 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE

330 409 000

310 595 246

293 953 058 ,—

 

Titlul 1 — Total

330 409 000

310 595 246

293 953 058 ,—

2

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI A SEE

2 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI A SEE

55 448 000

45 078 000

21 028 564 ,—

 

Titlul 2 — Total

55 448 000

45 078 000

21 028 564 ,—

3

PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE LA ACTIVITĂŢILE EMA

3 0

PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE LA ACTIVITĂŢILE EMA

0 ,—

 

Titlul 3 — Total

0 ,—

5

VENITURI DIN FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUŢIEI

5 2

VENITURI DIN OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE

62 000

73 000

92 999 ,—

 

Titlul 5 — Total

62 000

73 000

92 999 ,—

6

VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME

6 0

VENITURI EXTERNE ALOCATE PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME

p.m.

p.m.

95 238 ,—

 

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

95 238 ,—

7

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

7 0

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

p.m.

13 802 754

14 468 303 ,—

 

Titlul 7 — Total

p.m.

13 802 754

14 468 303 ,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

200 000

99 976 ,—

 

Titlul 9 — Total

p.m.

200 000

99 976 ,—

 

TOTAL GENERAL

385 919 000

369 749 000

329 738 138 ,—

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

Cheltuieli de personal

1 1

Salarii, indemnizații și alocații

112 009 000

105 070 000

106 653 925 ,—

1 2

Cheltuieli legate de recrutarea personalului

300 000

300 000

309 776 ,—

1 3

Deplasări în interes de serviciu

750 000

910 000

1 196 654 ,—

1 4

Infrastructura socio-medicală

2 734 000

2 227 000

2 927 886 ,—

1 5

Cursuri de formare

770 000

800 000

246 816 ,—

1 6

Servicii externe

11 438 000

6 971 000

3 935 591 ,—

1 7

Recepții și evenimente

125 000

160 000

116 096 ,—

 

Titlul 1 — Total

128 126 000

116 438 000

115 386 744 ,—

2

Infrastructură și cheltuieli de funcționare

2 0

INVESTIŢII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

15 397 000

47 923 000

50 931 784 ,—

2 1

Tehnologia informației și comunicațiilor

29 382 000

32 563 000

22 522 428 ,—

2 2

Bunuri mobile și cheltuieli conexe

648 000

700 000

794 809 ,—

2 3

Cheltuieli administrative curente

3 890 000

1 206 000

5 460 622 ,—

2 4

Francarea corespondenței

60 000

65 000

123 024 ,—

2 5

Alte reuniuni

320 000

299 000

304 050 ,—

2 6

Restaurant și catering

1 061 000

1 878 000

1 924 635 ,—

2 7

Informare și publicare

2 567 000

1 500 000

999 827 ,—

2 8

Servicii de consultanță în afaceri și de audit

2 850 000

3 990 000

673 195 ,—

 

Titlul 2 — Total

56 175 000

90 124 000

83 734 374 ,—

3

Cheltuieli operaționale

3 0

Cheltuieli operaționale

153 626 000

141 015 000

135 031 185 ,—

3 1

CHELTUIELI LEGATE DE PROIECTE IT PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII AGENŢIEI

22 600 000

22 172 000

7 616 686 ,—

 

Titlul 3 — Total

176 226 000

163 187 000

142 647 871 ,—

9

ALTE CHELTUIELI

9 0

CREDITE PROVIZORII

25 392 000

p.m.

0 ,—

 

Titlul 9 — Total

25 392 000

p.m.

0 ,—

 

TOTAL GENERAL

385 919 000

369 749 000

341 768 989 ,—

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

3

3

3

AD 14

9

7

8

AD 13

13

10

12

AD 12

45

43

44

AD 11

51

43

47

AD 10

51

43

44

AD 9

55

43

46

AD 8

71

59

66

AD 7

94

65

76

AD 6

65

23

46

AD 5

15

25

3

Subtotal AD

472

364

395

AST 11

2

2

2

AST 10

7

7

7

AST 9

9

6

8

AST 8

10

16

19

AST 7

19

22

15

AST 6

20

25

15

AST 5

38

33

39

AST 4

46

55

52

AST 3

32

46

44

AST 2

2

7

AST 1

Subtotal AST

185

219

201

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

657

583

596

Total General

657

583

596

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenţi contractuali

2021

2020

FG IV

110

52

FG III

81

131

FG II

10

10

FG I

-

Adiţional CAs  (*1)

25

35

Total FG

226

228

Posturi de experţi naţionali detaşaţi

30

30

Total

256

258

 (*1)


(*1)  Necesar în contextul Brexit.