Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/04)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

SUBVENŢIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 2

FUNDAŢIA EUROPEANĂ DE FORMARE (ARTICOLUL 04 03 14 DIN BUGETUL GENERAL)

21 053 287

20 379 899

20 488 990 ,—

1 3

CONTRIBUȚIA UE DIN RECUPERAREA EXCEDENTULUI DIN ANII ANTERIORI

246 713

20 101

57 010 ,—

 

Titlul 1 — Total

21 300 000

20 400 000

20 546 000 ,—

4

VENITURI DIN ALTE SURSE

4 2

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE

 

 

4 3

COOPERAREA CU INSTITUŢIILE ITALIENE

 

p.m.

p.m.

4 9

COOPERAREA CU INSTITUŢIILE ITALIENE — FINANŢARE EXERCIŢII ANTERIOARE

 

p.m.

p.m.

 

Titlul 4 — Total

 

p.m.

8

CONTRIBUŢIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

8 0

CONTRIBUŢIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

 

p.m.

p.m.

 

Titlul 8 — Total

 

p.m.

p.m.

9

DIVERSE VENITURI

9 0

DIVERSE VENITURI

 

p.m.

p.m.

 

Titlul 9 — Total

 

p.m.

p.m.

10

REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE

 

p.m.

p.m.

 

Titlul 10 — Total

 

p.m.

p.m.

 

TOTAL GENERAL

21 300 000

20 400 000

20 546 000 ,—

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2021

Credite 2020

Execuție 2019

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAŢIEI

1 1

PERSONAL ACTIV

14 209 000

14 209 000

13 807 700

13 807 700

13 390 456,68

13 336 543,19

1 3

DELEGAŢII ŞI DEPLASĂRI

65 000

65 000

6 500

6 500

68 000 ,—

54 264,14

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

262 000

262 000

202 700

202 700

263 017,81

175 796,83

1 5

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAŢIE ŞI SECTORUL PUBLIC

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

24 372 ,—

24 372 ,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI REPREZENTARE

4 000

4 000

1 000

1 000

3 123,75

1 735,29

 

Titlul 1 — Total

14 540 000

14 540 000

14 017 900

14 017 900

13 748 970,24

13 592 711,45

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

INVESTIŢII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ŞI COSTURI ASOCIATE

757 600

757 600

1 021 764

1 021 764

712 055,10

609 272,51

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR

1 261 200

1 261 200

1 175 776

1 175 776

962 627,67

706 254,16

2 2

BUNURI MOBILE ŞI COSTURI ASOCIATE

p.m.

p.m.

18 380

18 380

61 791 ,—

30 895,50

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

66 000

66 000

47 300

47 300

51 919,79

37 250,35

2 4

POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII

8 200

8 200

3 300

3 300

8 295,33

7 570,69

2 5

REUNIUNI ŞI COSTURI ASOCIATE

100 000

100 000

20 000

20 000

90 626,92

63 126,92

 

Titlul 2 — Total

2 193 000

2 193 000

2 286 520

2 286 520

1 887 315,81

1 454 370,13

3

CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI

3 0

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

375 000

375 000

592 430

592 430

442 010,45

491 605,47

3 1

ACŢIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU

3 557 000

3 557 000

3 948 350

3 391 350

3 757 265,13

3 533 649,38

3 2

OPERAŢIUNI

635 000

635 000

111 800

111 800

715 287,56

668 477,53

 

Titlul 3 — Total

4 567 000

4 567 000

4 652 580

4 095 580

4 914 563,14

4 693 732,38

4

CHELTUIELI ALOCATE

4 2

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE

 

 

 

 

 

 

4 3

COOPERAREA CU INSTITUŢII NAŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

Titlul 4 — Total

 

 

 

 

 

 

8

CONTRIBUŢIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

8 0

CONTRIBUŢIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

 

 

 

 

 

 

 

Titlul 8 — Total

 

 

 

 

 

 

9

CHELTUIELI NESPECIFICE

9 9

CHELTUIELI NESPECIFICE

 

 

 

 

 

 

 

Titlul 9 — Total

 

 

 

 

 

 

10

REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE

 

 

 

 

 

 

 

Titlul 10 — Total

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

21 300 000

21 300 000

20 957 000

20 400 000

20 550 849,19

19 740 813,96

Comentarii

Scadenţarul estimativ al plăţilor în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

 

 

Plăţi

Angajamente

 

2021

2022

Angajamente restante contractate înainte de 2021

120 000

120 000

-

Credite 2021

375 000

255 000

120 000

Total

495 000

375 000

120 000

Comentarii

Scadenţarul estimativ al plăţilor în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

 

 

Plăţi

Angajamente

 

2021

2022

Angajamente restante contractate înainte de 2021

1 800 000

1 800 000

-

Credite 2021

3 557 000

1 757 000

1 800 000

Total

5 357 000

3 557 000

1 800 000

Comentarii

Scadenţarul estimativ al plăţilor în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

 

 

Plăţi

Angajamente

 

2021

2022

Angajamente restante contractate înainte de 2021

40 000

40 000

-

Credite 2021

635 000

595 000

40 000

Total

675 000

635 000

40 000

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

5

3

5

AD 12

10

4

10

AD 11

10

11

10

AD 10

9

11

9

AD 9

13

11

13

AD 8

6

6

6

AD 7

3

8

1

AD 6

1

1

AD 5

Subtotal AD

57

56

56

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

AST 9

13

8

10

AST 8

6

9

10

AST 7

4

1

4

AST 6

1

4

1

AST 5

1

3

1

AST 4

4

AST 3

AST 2

AST 1

Subtotal AST

29

30

30

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

86

86

86

Total General

86

86

86