Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/02)

SITUAțIA VENITURILOR

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

SUBVENțIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENțIA UNIUNII EUROPENE

21 600 000

21 779 000

20 779 000 ,—

 

Titlul 1 — Total

21 600 000

21 779 000

20 779 000 ,—

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ŞI IMOBILIARE

 

0 ,—

5 2

VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTELE

 

p.m.

p.m.

5 4

VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE, DAR NEFOLOSITE

 

p.m.

6 504 ,—

5 9

ALTE VENITURI DIN FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ

18 000

3 000

110 ,—

 

Titlul 5 — Total

18 000

3 000

6 614 ,—

6

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

202 000

197 000

1 135 922 ,—

 

Titlul 6 — Total

202 000

197 000

1 135 922 ,—

 

TOTAL GENERAL

21 820 000

21 979 000

21 921 536 ,—

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

13 658 000

13 314 000

12 965 679 ,—

1 3

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI

220 000

310 000

291 682 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL

202 000

266 000

235 579 ,—

 

Titlul 1 — Total

14 080 000

13 890 000

13 492 940 ,—

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE

2 0

ÎNTREŢINEREA IMOBILELOR ŞI CHELTUIELI CONEXE

703 000

694 000

693 390 ,—

2 1

CHIRII

24 000

24 000

22 920 ,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE

849 000

822 000

832 232 ,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

12 000

30 000

12 160 ,—

2 4

TAXE POŞTALE ŞI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAŢII

52 000

65 000

61 655 ,—

 

Titlul 2 — Total

1 640 000

1 635 000

1 622 357 ,—

3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

6 100 000

5 870 000

6 373 863 ,—

 

Titlul 3 — Total

6 100 000

5 870 000

6 373 863 ,—

 

TOTAL GENERAL

21 820 000

21 395 000

21 489 160 ,—

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

2

1

AD 13

2

3

1

2

3

AD 12

1

8

3

5

1

8

AD 11

5

2

1

5

AD 10

6

2

6

AD 9

1

6

1

4

1

6

AD 8

8

1

8

8

AD 7

6

8

5

AD 6

2

6

2

AD 5

1

3

1

Subtotal AD

4

47

5

40

5

46

AST 11

2

2

AST 10

1

2

1

AST 9

7

5

7

AST 8

2

7

2

1

7

AST 7

2

5

1

11

2

5

AST 6

2

2

3

1

2

2

AST 5

5

5

1

5

AST 4

2

4

1

AST 3

1

4

2

AST 2

1

1

1

2

AST 1

1

Subtotal AST

6

33

6

35

6

34

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

1

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

1

Total

10

81

11

75

11

80

Total General

91

86

91

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenţi contractuali

2021

2020

FG IV

7

6

FG III

3

3

FG II

4

4

FG I

0

0

Total FG

14

13

Posturi de experţi naţionali detaşaţi

0

1

Total

14

14