Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/01)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

 

Titlul 1 — Total

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

2

VENITURI DIVERSE

2 0

PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ŞI IMOBILIARE

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

VENITURI DIN ÎNCHIRIERI

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

VENITURI ŞI INDEMNIZAŢII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

10 000

10 000

1 527 ,—

2 3

RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE (VENITURI ALOCATE)

p.m.

p.m.

33 514 ,—

2 4

DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

VENITURI DIN INVESTIŢII, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENŢE DE SCHIMB VALUTAR

p.m.

p.m.

p.m.

 

Titlul 2 — Total

10 000

10 000

35 041 ,—

3

SUBVENŢII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE (VENITURI ALOCATE)

3 0

SUBVENŢIA ISLANDEI

27 000

24 970

24 400 ,—

3 1

SUBVENŢIA NORVEGIEI

451 800

404 920

390 520 ,—

3 2

ALTE SUBVENŢII ALE COMISIEI

p.m.

p.m.

p.m.

3 3

DIVERSE VENITURI ALOCATE

p.m.

p.m.

p.m.

 

Titlul 3 — Total

478 800

429 890

414 920 ,—

 

TOTAL GENERAL

18 488 800

17 177 890

19 308 596 ,—

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2021

Credite 2020

Execuție 2019

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

SALARII ŞI INDEMNIZAŢII

10 185 858

10 185 858

10 062 432

10 062 432

10 004 664 ,—

10 004 664 ,—

1 2

CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI

210 000

210 000

215 178

215 178

48 335 ,—

20 069 ,—

1 3

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI

50 000

50 000

14 000

14 000

130 000 ,—

124 780 ,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

217 000

217 000

173 142

173 142

176 268 ,—

194 561 ,—

1 5

FORMARE

120 000

120 000

120 000

120 000

114 792 ,—

107 902 ,—

1 6

SERVICII EXTERNE

322 742

322 742

258 600

258 600

232 421 ,—

197 572 ,—

1 7

RECEPŢII ŞI EVENIMENTE

12 000

12 000

8 000

8 000

13 018 ,—

12 074 ,—

 

Titlul 1 — Total

11 117 600

11 117 600

10 851 352

10 851 352

10 719 498 ,—

10 661 622 ,—

2

INFRASTRUCTURĂ ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI ACCESORII

648 000

648 000

563 904

563 904

599 891 ,—

619 317 ,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR

794 700

794 700

790 481

790 481

749 027 ,—

595 837 ,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI ACCESORII

15 000

15 000

4 000

4 000

7 162 ,—

5 717 ,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

213 000

213 000

120 900

120 900

96 947 ,—

96 835 ,—

2 4

TAXE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII

175 500

175 500

344 500

344 500

130 925 ,—

143 749 ,—

2 5

REUNIUNI DE NATURĂ ADMINISTRATIVĂ

4 000

4 000

100

100

18 000 ,—

15 056 ,—

2 6

PLAN DE CONTINUITATE A AFACERII

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

Titlul 2 — Total

1 850 200

1 850 200

1 823 885

1 823 885

1 601 952 ,—

1 476 511 ,—

3

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

3 0

ACTIVITĂŢI TRANSVERSALE

330 000

330 000

304 148

184 148

250 795 ,—

251 984 ,—

3 1

PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

COMPETENȚE ȘI PIAȚA MUNCII

1 983 000

1 983 000

1 505 000

1 405 000

1 590 683 ,—

1 799 231 ,—

3 3

SISTEME ȘI INSTITUȚII EFP

2 042 000

2 042 000

1 840 000

1 600 000

1 902 030 ,—

1 776 250 ,—

3 4

ÎNVĂȚARE ȘI CAPACITATE DE INSERȚIE PROFESIONALĂ

546 000

546 000

1 112 407

722 407

1 121 000 ,—

2 295 033 ,—

3 5

COMUNICARE

620 000

620 000

841 098

591 098

671 748 ,—

693 138 ,—

 

Titlul 3 — Total

5 521 000

5 521 000

5 602 653

4 502 653

5 536 256 ,—

6 815 636 ,—

 

TOTAL GENERAL

18 488 800

18 488 800

18 277 890

17 177 890

17 857 706 ,—

18 953 769 ,—

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

3

2

2

AD 12

3

10

4

7

3

9

AD 11

8

7

8

AD 10

9

8

9

AD 9

7

6

6

AD 8

4

5

5

AD 7

3

4

4

AD 6

1

1

AD 5

Subtotal AD

3

46

4

42

3

46

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

4

1

2

2

3

AST 8

2

4

1

3

1

3

AST 7

1

11

3

6

3

10

AST 6

8

2

7

8

AST 5

6

6

6

AST 4

1

6

3

AST 3

AST 2

AST 1

Subtotal AST

6

36

8

32

7

35

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

9

82

12

74

10

81

Total General

91

86

91

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenţi contractuali

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

4

9

FG II

12

12

FG I

3

3

Total FG

25

30

Posturi de experţi naţionali detaşaţi

4

4

Total

29

34