Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 120 din 08-04-2021

ANUNȚ DE CONCURS GENERAL

(2021/C 120/02)

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează următorul concurs general:

EPSO/AD/391/21 – EXPERȚI ÎN DOMENIUL SPRIJINULUI TEHNIC PENTRU REFORMELE STRUCTURALE ALE STATELOR MEMBRE ȘI EXPERȚI ÎN DOMENIUL ACQUIS-ULUI SCHENGEN (AD 7)

Anunțul de concurs se publică în 24 de limbi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 120 A din 8 aprilie 2021.

Puteți obține informații suplimentare pe site-ul web al EPSO: https://epso.europa.eu/