Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 50 din 24-02-2020

Rectificare la Regulamentul (UE) 2019/2020 al Comisiei din 1 octombrie 2019 de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile surselor de lumină și dispozitivelor de comandă separate în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 244/2009, (CE) nr. 245/2009 și (UE) nr. 1194/2012 ale Comisiei

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 315 din 5 decembrie 2019 )

1. La pagina 212, textul articolului 2 punctul 1 litera (a) se citește astfel:

„(a)

coordonatele cromatice x și y în intervalul

0,270 < x < 0,530 și

–2,3172 x2+2,3653 x –0,2199 < y < –2,3172 x2+2,3653 x –0,1595;”.

2. La pagina 225, anexa II, tabelul 2, rândul „Surse de lumină cu luminanță mare (HLLS)” se citește astfel:

„Surse de lumină cu luminanță mare (HLLS)

+0,0058 · luminanță-HLLS –0,0167 ”

3. La pagina 226, anexa II, tabelul 3, rândul „Dispozitiv de comandă pentru surse de lumină cu LED sau OLED” se citește astfel:

„Dispozitiv de comandă pentru surse de lumină cu LED sau OLED

 

toate puterile Pcg

Pcg 0,81/(1,09 × Pcg 0,81+2,10 )”