Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 443 din 30-12-2020

DECIZIA nr. 7/2020 A COMITETULUI MIXT INSTITUIT PRIN ACORDUL PRIVIND RETRAGEREA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD DIN UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI DIN COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE

din 22 decembrie 2020

de întocmire a unei liste de 25 de persoane care doresc și sunt în măsură să îndeplinească funcția de membri ai unei comisii de arbitraj în temeiul acordului [2020/2251]

 

Intrare în vigoare: 01/01/2021

 

COMITETUL MIXT,

având în vedere Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (1) („Acordul de retragere”), în special articolul 171 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 171 alineatul (1) din Acordul de retragere, Comitetul mixt întocmește, cel târziu până la încheierea perioadei de tranziție prevăzute în respectivul acord, o listă de 25 de persoane care doresc și sunt capabile să fie membre ale unei comisii de arbitraj.

(2)

În temeiul articolului 171 alineatul (2) din Acordul de retragere, lista conține numai persoane care prezintă toate garanțiile de independență, care dețin calificările necesare pentru a fi numite în cadrul celui mai înalt for judiciar din țările lor respective sau care sunt jurisconsulți a căror competență este recunoscută și care dețin cunoștințe specializate sau au experiență în dreptul Uniunii și în dreptul internațional public. Aceste persoane nu trebuie să aibă statut de membri, funcționari sau alți agenți ai instituțiilor Uniunii, ai autorităților publice ale unui stat membru sau ai guvernului Regatului Unit.

(3)

Având în vedere propunerea comună a Uniunii și a Regatului Unit referitoare la cinci candidați pentru funcția de președinte al comisiei de arbitraj și propunerile respective ale Uniunii și ale Regatului Unit de câte zece candidați pentru funcția de membri ai comisiei de arbitraj,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Lista celor 25 de persoane care doresc și sunt în măsură să îndeplinească funcția de arbitri în temeiul Acordului de retragere figurează în anexa I.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2021.

Adoptată la Bruxelles, 22 decembrie 2020.

Pentru Comitetul mixt,

Copreședinții

Maroš ŠEFČOVIČ

Michael GOVE


(1)  JO L 29, 31.1.2020, p. 7.


ANEXA I

la Decizia nr. 7/2020 a Comitetului mixt

Președinții comisiei de arbitraj instituite în temeiul Acordului de retragere

 

Dna Corinna WISSELS

 

Dna Angelika Helene Anna NUSSBERGER

 

Dl Jan KLUCKA

 

Sir Daniel BETHLEHEM

 

Dna Gabrielle KAUFMANN-KOHLER

Membrii obișnuiți ai comisiei de arbitraj instituite în temeiul Acordului de retragere

UE:

 

Dl Hubert LEGAL

 

Dna Helena JÄDERBLOM

 

Dna Ursula KRIEBAUM

 

Dl Jan WOUTERS

 

Dl Christoph Walter HERRMANN

 

Dl Javier DIEZ-HOCHLEITNER

 

Dna Alice GUIMARAES-PUROKOSKI

 

Dl Barry DOHERTY

 

Dna Tamara ĆAPETA

 

Dl Nico SCHRIJVER

Regatul Unit:

 

Sir Gerald BARLING

 

Sir Christopher BELLAMY

 

Dl Zachary DOUGLAS

 

Sir Patrick ELIAS

 

Dame Elizabeth GLOSTER

 

Sir Peter GROSS

 

Dl Toby LANDAU QC

 

Dl Dan SAROOSHI QC

 

Dna Jemima STRATFORD QC

 

Sir Michael WOOD