Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 443 din 30-12-2020

DECIZIA NR. 2/2020 A COMITETULUI MIXT INSTITUIT PRIN ACORDUL PRIVIND RETRAGEREA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD DIN UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI DIN COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE

din 17 decembrie 2020

de stabilire a datei de la care dispozițiile părții a doua titlul III din acord se aplică resortisanților Islandei, ai Principatului Liechtenstein, ai Regatului Norvegiei și ai Confederației Elvețiene [2020/2246]

 

Intrare în vigoare: 17/12/2020

 

COMITETUL MIXT,

având în vedere Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (1) („Acordul de retragere”), în special articolul 33 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 33 alineatul (1) din Acordul de retragere, dispozițiile părții a doua titlul III din acord referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială, aplicabile cetățenilor Uniunii, se aplică resortisanților Islandei, ai Principatului Liechtenstein, ai Regatului Norvegiei și ai Confederației Elvețiene, cu condiția ca aceste state să fi încheiat și să aplice acorduri corespunzătoare, pe de o parte, cu Regatul Unit, care se aplică cetățenilor Uniunii și, pe de altă parte, cu Uniunea, care se aplică resortisanților Regatului Unit.

(2)

În temeiul articolului 33 alineatul (2) din Acordul de retragere, după primirea notificării Regatului Unit și a Uniunii cu privire la data intrării în vigoare a acestor acorduri, Comitetul mixt stabilește data de la care dispozițiile părții a doua titlul III din acord se aplică resortisanților Islandei, ai Principatului Liechtenstein, ai Regatului Norvegiei și ai Confederației Elvețiene, după caz.

(3)

Uniunea a încheiat acorduri corespunzătoare cu Islanda, cu Principatul Liechtenstein, cu Regatul Norvegiei (2)și cu Confederația Elvețiană (3); aceste acorduri se aplică resortisanților Regatului Unit. Regatul Unit a încheiat acorduri corespunzătoare cu Islanda, cu Principatul Liechtenstein, cu Regatul Norvegiei (4) și cu Confederația Elvețiană (5); aceste acorduri se aplică cetățenilor Uniunii.

(4)

În vederea notificării de către Regatul Unit și Uniune cu privire la data intrării în vigoare a acordurilor menționate la considerentul 3 din Acordul de retragere, data de la care dispozițiile părții a doua titlul III din acord se aplică resortisanților Islandei, ai Principatului Liechtenstein, ai Regatului Norvegiei și ai Confederației Elvețiene ar trebui să fie 1 ianuarie 2021,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Data de la care dispozițiile părții a doua titlul III din acord se aplică resortisanților Islandei, ai Principatului Liechtenstein, ai Regatului Norvegiei și ai Confederației Elvețiene este 1 ianuarie 2021.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 17 decembrie 2020.

Pentru Comitetul mixt,

Copreședinții

Maroš ŠEFČOVIČ

Michael GOVE


(1)  JO L 29, 31.1.2020, p. 7.

(2)  Decizia nr. 210/2020 din 11 decembrie 2020 a Comitetului mixt al SEE de modificare a anexei VI (Securitate socială) la Acordul privind SEE.

(3)  Decizia nr. 1/2020 din 15 decembrie 2020 a Comitetului mixt instituit în temeiul Acordului dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor, de modificare a anexei II la acordul respectiv privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

(4)  Acordul privind dispoziții între Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, din Acordul privind SEE și din alte acorduri aplicabile între Regatul Unit și statele SEE-AELS în temeiul apartenenței Regatului Unit la Uniunea Europeană, semnat la Londra la 28 ianuarie 2020.

(5)  Acordul dintre Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Confederația Elvețiană privind drepturile cetățenilor după retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană și din Acordul privind libera circulație a persoanelor, semnat la Berna la 25 februarie 2019.