Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 118 din 07-04-2021

Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

(2021/C 118/08)

Prezenta comunicare este publicată în conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei (1).

COMUNICAREA UNEI MODIFICĂRI STANDARD A DOCUMENTULUI UNIC

„TORO”

PDO-ES-A0886-AM04

Data comunicării: 11.1.2021

DESCRIEREA ȘI MOTIVELE MODIFICĂRII APROBATE

1.   Modificarea caracteristicilor organoleptice în funcție de tipul de vin

DESCRIERE

Se modifică descrierea organoleptică a vinurilor care beneficiază de denumirea de origine protejată.

Această modificare vizează punctul 2 litera (b) din caietul de sarcini și punctul 4 din documentul unic.

Tip de modificare: STANDARD (modificarea vizează documentul unic). Această modificare constă în adaptarea proprietăților organoleptice, astfel încât acestea să poată fi mai bine evaluate prin intermediul analizei senzoriale. Nu implică o modificare substanțială a produsului, care își păstrează caracteristicile și profilul descrise în rubrica referitoare la legătură, rezultate din interacțiunea dintre factorii naturali și cei umani. Prin urmare, se consideră că această modificare nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33.

MOTIVE

Consiliul de reglementare este în curs de acreditare în vederea utilizării standardului UNE-EN-ISO 17065 pentru sarcinile sale de certificare. Prin urmare, este necesar să se modifice descrierea organoleptică a vinurilor care beneficiază de denumirea de origine protejată, astfel încât proprietățile acestora să poată fi corelate cu descriptori ce pot fi evaluați de o comisie de degustare care îndeplinește criteriile stabilite în standardul UNE-EN-ISO 17025.

2.   Modificarea condițiilor de producție a vinului (practici oenologice: restricții referitoare la vinificare)

DESCRIERE

Se modifică procentajele minime ale soiurilor de struguri utilizate pentru obținerea vinurilor roșii și albe.

Această modificare vizează punctul 3 litera (c) din caietul de sarcini și punctul 5 litera (a) din documentul unic.

Este vorba despre o modificare STANDARD (care vizează documentul unic), dat fiind că ajustarea cantităților din fiecare soi nu afectează caracteristicile esențiale ale vinului cu DOP „TORO”, care rezultă din convergența factorilor naturali și umani. Modificarea nu invalidează legătura și, prin urmare, se consideră că nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/33.

MOTIVE

Este necesară modificarea procentajelor minime ale soiurilor utilizate pentru obținerea vinurilor roșii și albe pentru a le adapta la noile tehnici de vinificație și la gusturile consumatorilor și pentru a include noile soiuri secundare introduse.

3.   Creșterea randamentului maxim la hectar pentru soiul tinta de toro, de la 6 000 la 7 500 de kilograme la hectar

DESCRIERE

A fost majorat randamentul maxim la hectar pentru soiul Tinta de Toro.

Această modificare vizează punctul 5 din caietul de sarcini și punctul 5 litera (b) din documentul unic.

Această modificare care vizează documentul unic este considerată standard, deoarece nu implică o modificare substanțială a produsului protejat, care își păstrează caracteristicile și profilul descrise în rubrica referitoare la legătură, derivate din interacțiunea dintre factorii naturali și cei umani. Prin urmare, se consideră că această modificare nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33.

MOTIVE

Arealul acoperit de DOP „Toro” este format în prezent din 5 226 ha cultivate cu soiul Tinta de Toro. Din această suprafață, pe 1 543 ha (adică 29,5 %), vița-de-vie este condusă cu ajutorul unor mijloace de susținere. Unele soiuri, cum ar fi Tinta de Toro, prezintă muguri bazali fertili, ceea ce permite obținerea randamentelor dorite cu ajutorul sistemului „cordon dublu”, care este principalul sistem de susținere a viței-de-vie din arealul DOP „Toro”.

În plus, progresele înregistrate în ceea ce privește viticultura modernă au condus la obținerea unor randamente mai mari (kilograme/hectar), fără a afecta calitatea materiei prime. În cazul specific al soiului Tinta de Toro, randamentul maxim indicat până în prezent în caietul de sarcini al DOP „Toro” era cu mult inferior randamentelor medii obținute în areal și în zonele învecinate. Acest lucru punea în pericol marja netă a viticultorilor și, prin urmare, rentabilitatea plantațiilor de viță-de-vie. Prin urmare, se propune o majorare de la 6 000 kg/ha la 7 500 kg/ha.

4.   Stabilirea randamentelor maxime la hectar pentru soiurile secundare albillo real și moscatel de grano menudo

DESCRIERE

A fost stabilit plafonul pentru randamentele la hectar corespunzătoare noilor soiuri adăugate în caietul de sarcini.

Această modificare vizează punctul 5 din caietul de sarcini și punctul 5 litera (b) din documentul unic.

Această modificare care vizează documentul unic este considerată standard, deoarece nu implică o modificare substanțială a produsului protejat, care își păstrează caracteristicile și profilul descrise în rubrica referitoare la legătură, derivate din interacțiunea dintre factorii naturali și cei umani. Prin urmare, se consideră că această modificare nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33.

MOTIVE

Includerea soiurilor Albillo Real și Moscatel de Grano Menudo ca soiuri secundare de struguri de vin implică stabilirea unor plafoane de producție (randament maxim exprimat în kilograme pe hectar și în hectolitri pe hectar). Plafoanele stabilite permit obținerea unei calități optime, în conformitate cu studiile tehnice.

5.   Adăugarea de soiuri secundare: albillo real și moscatel de grano menudo

DESCRIERE

Au fost adăugate două soiuri noi, considerate adecvate pentru producerea vinului cu DOP „Toro”.

Această modificare vizează punctul 6 și punctul 7 litera (a) subpunctul (2) din caietul de sarcini. Întrucât acestea sunt introduse ca soiuri secundare, documentul unic rămâne neschimbat.

Aceasta trebuie considerată o modificare standard care nu vizează documentul unic, deoarece adăugarea celor două soiuri nu schimbă caracterul distinctiv al vinurilor cu DOP „Toro”, ci contribuie la valorificarea întregului potențial al acestora. Modificarea nu implică o modificare a legăturii (se schimbă doar formularea, deoarece noile soiuri sunt menționate în rubrica referitoare la factorii umani); prin urmare, nu se consideră că modificarea menționată se încadrează în vreuna dintre categoriile prevăzute la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/33.

MOTIVE

Cele două soiuri fac parte din soiurile tradiționale din areal. Vârsta medie a plantațiilor viticole din areal în care sunt cultivate cele două soiuri este de peste 50 de ani. Soiurile nu au fost incluse anterior din motive legate de gestionare (o vulnerabilitate mai mare la înghețurile de primăvară și la anumiți dăunători, randamente mai scăzute etc.), nu din cauza calității. Acest lucru a dus la o pierdere de material varietal. O analiză a vinurilor care includ aceste soiuri a arătat că se păstrează caracterul distinctiv al vinurilor cu DOP „Toro” și că vinurile posedă caracteristici de calitate notabile din punct de vedere oenologic, care nu trebuie pierdute.

DOCUMENT UNIC

1.   Denumirea produsului

Toro

2.   Tip de indicație geografică

DOP – Denumire de origine protejată

3.   Categoriile de produse vitivinicole

1.

Vin

4.   Descrierea vinului (vinurilor)

Vin – vinuri albe și roze

Vinuri albe:

 

Aspect: de culoare galben pal până la galben-auriu; fără particule în suspensie.

 

Aromă: pregnantă, cu note fructate și/sau florale și/sau ierboase și cu o intensitate medie sau medie-ridicată.

 

Gust: la degustare prezintă o corpolență redusă, un final mediu sau lung, aciditate medie sau medie-ridicată și un echilibru adecvat între alcool și aciditate.

Vinuri albe fermentate în butoi:

 

Aspect: de culoare galben pal până la galben-auriu; fără particule în suspensie.

 

Aromă: pregnantă, cu note fructate și/sau florale și/sau ierboase; arome terțiare tipice procesului de învechire în butoaie. Intensitate medie sau medie-ridicată.

 

Gust: final mediu sau lung, aciditate medie sau ridicată; la degustare prezintă o corpolență medie sau ridicată. Arome terțiare lemnoase, echilibrate.

Vinuri roze:

 

Aspect: de culoare roz pal până la roz-somon; fără particule în suspensie.

 

Aromă: pregnantă, cu note de fructe roșii și/sau negre proaspete (care nu sunt prea coapte), de intensitate medie sau medie-ridicată.

 

Gust: la degustare prezintă o corpolență redusă, un final mediu sau lung, aciditate medie sau medie-ridicată și un echilibru adecvat între alcool și aciditate.

(*)

Dacă proporția de zaharuri reziduale din vinuri este de 5 grame/litru sau mai mult, cantitatea maximă de dioxid de sulf pe care o pot conține este de 250 de miligrame/litru.

În toate cazurile, parametrii fizici și chimici stabiliți în prezenta secțiune trebuie să respecte limitele stabilite în legislația Uniunii.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (în % de volum):

 

Tăria alcoolică dobândită minimă (în % de volum):

11

Aciditatea totală minimă:

3,5 grame pe litru, exprimată sub formă de acid tartric

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți pe litru):

18

Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru):

200

Vin – vinuri roșii

Vin roșu tânăr:

 

Aspect: culoare roșu-cireașă până la roșu-rubiniu; fără particule în suspensie.

 

Aromă: pregnantă, cu note de fructe roșii și/sau negre, de intensitate medie sau medie-ridicată.

 

Gust: la degustare prezintă o corpolență medie până la ridicată, cu final mediu sau mediu-lung și un echilibru adecvat între alcool și aciditate.

Vin roșu învechit în butoi (inclusiv cel cu mențiunile „Roble”, „Crianza”, „Reserva” și „Gran Reserva”):

 

Aspect: culoare roșu-cireașă până la cărămiziu; fără particule în suspensie.

 

Aromă: pregnantă, cu note de fructe roșii și/sau negre și/sau de fructe coapte, de intensitate medie. Arome terțiare tipice procesului de învechire în butoaie, de intensitate medie sau medie-ridicată.

 

Gust: corpolență medie până la ridicată, cu final mediu sau lung și un echilibru adecvat.

În toate cazurile, parametrii fizici și chimici stabiliți în prezenta secțiune trebuie să respecte limitele stabilite în legislația Uniunii.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (în % de volum):

 

Tăria alcoolică dobândită minimă (în % de volum):

12,5

Aciditatea totală minimă:

3,5 grame pe litru, exprimată sub formă de acid tartric

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți pe litru):

20

Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru):

150

5.   Practici vitivinicole

(a)   Practici oenologice specifice

Practică oenologică specifică

Tăria alcoolică minimă probabilă a strugurilor: 10,5 % volum

Randamentul maxim de extracție: 72 de litri la 100 de kilograme de struguri.

Restricție referitoare la vinificare

Vinurile albe trebuie să fie produse exclusiv din soiuri albe (Malvasía Castellana, Verdejo, Moscatel de Grano Menudo și Albillo Real).

Vinurile roze trebuie să fie produse din soiuri roșii și albe autorizate (soiuri principale și secundare).

Vinurile roșii trebuie să fie produse exclusiv din soiurile Tinta de Toro și Garnacha Tinta, producția fiind limitată la două tipuri de vinuri roșii: vin roșu obținut în proporție de cel puțin 85 % din struguri Garnacha Tinta și vin roșu obținut în proporție de cel puțin 75 % din struguri Tinta de Toro.

Practică de cultivare

Densitatea minimă de plantare: 500 de butuci/ha

Vița-de-vie poate fi condusă prin sisteme de tip „gobelet” sau de susținere cu spaliere.

Nu sunt admise plantațiile mixte care nu permit separarea soiurilor în momentul recoltării.

(b)   Randamente maxime

Garnacha Tinta, Malvasía Castellana (Doña Blanca), Verdejo, Albillo Real și Moscatel de Grano Menudo.

9 000 de kilograme de struguri la hectar

64,8 hectolitri la hectar

Tinta de Toro

7 500 de kilograme de struguri la hectar

54 de hectolitri la hectar

6.   Arealul geografic delimitat

Arealul geografic al DOP „TORO” este situat în extremitatea vestică a regiunii Castilla y León, în sud-estul provinciei Zamora, și include o parte din zonele naturale Tierra del Vino, Valle del Guareña și Tierra de Toro. El se învecinează cu câmpiile Tierra del Pan și Tierra de Campos, acoperind 62 000 de hectare de teren.

Arealul cuprinde următoarele localități:

 

Provincia Zamora:

Argujillo, La Bóveda de Toro, Morales de Toro, El Pego, Peleagonzalo, El Piñero, San Miguel de la Ribera, Sanzoles, Toro, Valdefinjas, Venialbo și Villabuena del Puente.

 

Provincia Valladolid:

San Román de Hornija, Villafranca del Duero, domeniile Villaester de Arriba și Villaester de Abajo din localitatea Pedrosa del Rey.

7.   Soiul (soiurile) principal(e) de struguri de vin

 

DOÑA BLANCA – MALVASÍA CASTELLANA

 

TEMPRANILLO – TINTA DE TORO

 

VERDEJO

8.   Descrierea legăturii (legăturilor)

Condițiile climatice descrise (vreme foarte rece în timpul iernii, număr mare de ore de soare și temperaturi extreme), care limitează randamentul productiv al viței-de-vie, precum și diferitele tipuri de sol (lut nisipos, care determină soiurile plantate de viticultori, pH neutru și cantitate redusă de materii organice în sol, acestea fiind adăugate de viticultori sub formă de amelioratori de sol) influențează aroma, structura și tăria alcoolică ridicată a vinurilor. În plus, conținutul ridicat de fier al solului, sistemul de conducere de tip „gobelet” și vârsta ridicată a podgoriei contribuie la cantitatea importantă de substanțe colorante din aceste vinuri.

9.   Alte condițiile esențiale (ambalarea, etichetarea, alte cerințe)

Cadrul juridic:

În legislația națională

Tipul condiției suplimentare:

Ambalarea în arealul geografic delimitat

Descrierea condiției:

Procesul de vinificație include îmbutelierea și învechirea vinurilor și, prin urmare, caracteristicile organoleptice și fizico-chimice descrise în prezentul caiet de sarcini pot fi garantate numai dacă toate operațiunile de manipulare a vinului se desfășoară în arealul de producție. În consecință, dat fiind faptul că îmbutelierea vinurilor care fac obiectul DOP „TORO” este una dintre etapele esențiale pentru dobândirea caracteristicilor definite în prezentul caiet de sarcini, această operațiune trebuie efectuată în pivnițele instalațiilor de îmbuteliere situate în arealul de producție, în vederea menținerii calității vinurilor, a garantării originii acestora și a efectuării controalelor.

Cadrul juridic:

În legislația națională

Tipul condiției suplimentare:

Dispoziții suplimentare privind etichetarea

Descrierea condiției:

Mențiunea tradițională „DENOMINACIÓN DE ORIGEN” (denumire de origine) poate fi utilizată pe etichetă în locul mențiunii „DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA” (denumire de origine protejată).

Pe eticheta vinurilor pot fi utilizate mențiunile „ROBLE” (stejar) și „FERMENTADO EN BARRICA” (fermentat în butoi), iar vinurile roșii pot fi însoțite de mențiunile tradiționale „CRIANZA”, „RESERVA” și „GRAN RESERVA”, cu condiția îndeplinirii condițiilor prevăzute în legislația în vigoare.

Link către caietul de sarcini

www.itacyl.es/documents/20143/342640/PPta+Mod+PCC+DO+TORO+Rev+3.docx/1f718e2c-e77b-c3dd-471c-38cb0bba6e49?


(1)  JO L 9, 11.1.2019, p. 2.