Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 115 din 06-04-2021

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2021/560 A CONSILIULUI

din 6 aprilie 2021

privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/231/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei

 

Intrare în vigoare: 06/04/2021

 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2010/231/PESC a Consiliului din 26 aprilie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei și de abrogare a Poziției comune 2009/138/PESC (1), în special articolul 7,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 26 aprilie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/231/PESC.

(2)

La 26 februarie 2021, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) instituit în temeiul Rezoluției CSONU 751 (1992) a aprobat adăugarea a trei persoane pe lista persoanelor și entităților cărora li se aplică măsuri restrictive.

(3)

Prin urmare, anexa I la Decizia 2010/231/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa I la Decizia 2010/231/PESC se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 6 aprilie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

A. P. ZACARIAS


(1)  JO L 105, 27.4.2010, p. 17.


ANEXĂ

Persoanele enumerate mai jos se adaugă pe lista prevăzută în anexa I la Decizia 2010/231/PESC:

I.   Persoane

„18.

Abukar Ali Adan [(alias: (a) Abukar Ali Aden; (b) Ibrahim Afghan; (c) Sheikh Abukar]

Desemnare: adjunctul liderului Al-Shabaab

Data nașterii: (a) 1972; (b) 1971; (c) 1973

Data desemnării de către ONU: 26 februarie 2021

Alte informații:

Inclus pe listă în temeiul punctului 8 litera (a) din Rezoluția 1844 (2008) ca persoană care este implicată în acte care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea în Somalia sau sprijină astfel de acte, inclusiv acte care amenință Acordul de la Djibouti din 18 august 2008 sau procesul politic, ori amenință prin forță instituțiile federale de tranziție (IFT) sau Misiunea Uniunii Africane în Somalia (AMISOM). Abukar Ali Adan este asociat, de asemenea, cu grupări afiliate Al-Qaida, cu Al-Qaida în Peninsula Arabică (AQPA – QDe.129) și cu Al-Qaida în Maghrebul islamic (AQMI – Qde.014).

19.

Maalim Ayman [(alias: (a) Ma’alim Ayman; (b) Mo’alim Ayman; (c) Nuh Ibrahim Abdi; (d) Ayman Kabo; (e) Abdiaziz Dubow Ali]

Desemnare: Fondator și lider al Jaysh Ayman, o unitate a al-Shabaab care desfășoară atacuri și operații în Kenya și Somalia

Data nașterii: (a) 1973; (b) 1983

Locul nașterii: Kenya

Adresă: (a) Granița Kenya/Somalia; (b) Badamadow, regiunea Juba Inferioară, Somalia

Data desemnării de către ONU: 26 februarie 2021

Alte informații:

Inclus pe listă în temeiul punctului 8 litera (a) din Rezoluția 1844 (2008) ca persoană care este implicată în acte care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea în Somalia sau sprijină astfel de acte, inclusiv acte care amenință Acordul de la Djibouti din 18 august 2008 sau procesul politic, ori amenință prin forță instituțiile federale de tranziție (IFT) sau Misiunea Uniunii Africane în Somalia (AMISOM). Maalim Ayman a ajutat la pregătirile pentru atacul din 5 ianuarie 2020 asupra bazei Camp Simba din comitatul Lamu, Kenya.

20.

Mahad Karate [(alias: (a) Mahad Mohamed Ali Karate; (b) Mahad Warsame Qalley Karate; (c) Abdirahim Mohamed Warsame]

Data nașterii: Între 1957 și 1962

Locul nașterii: Xararadheere, Somalia

Adresă: Somalia

Data desemnării de către ONU: 26 februarie 2021

Alte informații:

Inclus pe listă în temeiul punctului 8 litera (a) din Rezoluția 1844 (2008) ca persoană care este implicată în acte care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea în Somalia sau sprijină astfel de acte, inclusiv acte care amenință Acordul de la Djibouti din 18 august 2008 sau procesul politic, ori amenință prin forță instituțiile federale de tranziție (IFT) sau Misiunea Uniunii Africane în Somalia (AMISOM). Mahad Karate a jucat un rol esențial în Amniyat, aripa al-Shabaab răspunzătoare pentru atacul recent desfășurat asupra Garissa University College din Kenya, care s-a soldat cu aproape 150 de decese. Amniyat este aripa responsabilă cu informațiile a al-Shabaab, care joacă un rol esențial în executarea atacurilor sinucigașe și a asasinatelor în Somalia, Kenya și în alte țări din regiune și oferă asistență logistică și sprijin pentru activitățile teroriste ale al-Shabaab.”