Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 118 din 07-04-2021

Informații care trebuie transmise în conformitate cu articolul 5 alineatul (2)

Înființarea unei grupări europene de cooperare teritorială (GECT)

[Regulamentul (UE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 (JO L 210, 31.7.2006, p. 19)]

(2021/C 118/04)

I.1.   

 Denumire, adresă și persoană de contact

Denumire înregistrată: EGTC European Campus of Studies and Research – GECT Campusul European de Studii și Cercetare

Sediul înregistrat: Max-Breiherr-Straße 32, 84347 Pfarrkirchen, Germania

Persoană de contact: prof. dr. Horst Kunhardt

Adresa de internet a grupării:

I.2.   

 Durata grupării:

Durata grupării: nelimitată

Data înregistrării:29.5.2020

Data publicării:15.6.2020

II.   OBIECTIVE

III.   DETALII SUPLIMENTARE PRIVIND DENUMIREA GRUPĂRII

Denumirea în limba engleză: European Campus of Studies and Research

Denumirea în limba franceză: Campus Européen d’Études et de Recherche

IV.   MEMBRI

IV.1.

Numărul total de membri ai grupării: 3

IV.2.

Naționalitățile membrilor grupării: DE/AT

IV.3.

Informații privind membrii (1)

Denumirea oficială: FH Oberösterreich Management GesmbH

Adresa poștală: Roseggerstraße 15, 4600 Wels, Austria

Internet: www.fh-ooe.at

Tipul instituției: organism de drept public

Denumirea oficială: European Academy of Sciences and Art

Adresa poștală: Eduard-Baumgartner-Straße 3, 5020 Salzburg, Austria

Internet: www.euro-acad.eu

Tipul instituției: organism de drept public

Informații suplimentare: partener asociat fără drept de vot

Denumirea oficială: Technische Hochschule Deggendorf – Universitatea tehnică Deggendorf, organism de drept public

Adresa poștală: Max-Breiherr-Straße 32, 84347 Pfarrkirchen, Germania

Internet: nu este cazul

Tipul instituției: organism de drept public


(1)  A se completa pentru fiecare membru.