Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 376 din 06-11-2019

Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă

Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2018

(2019/C 376/27)

Versiunea completă a conturilor finale poate fi consultată la următoarea adresă:

http://emsa.europa.eu/emsa-documents/financial-documents/26-financial-statements.html