Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 117 din 06-04-2021

Autoritățile competente desemnate de Regatul Unit în temeiul părții a treia din acord: Cooperarea în materie de asigurare a respectării legii și cooperarea judiciară în materie penală

(2021/C 117 I/02)

Articolul LAW.SURR.85 alineatul (1): Autoritatea responsabilă cu transmiterea și primirea pe cale administrativă a mandatelor de arestare, precum și cu orice altă corespondență oficială în legătură cu transmiterea și primirea pe cale administrativă a mandatelor de arestare este:

UK International Crime Bureau

National Crime Agency

Olympic House, Olympic Park, Longbarn Boulevard, Woolston Grange, Warrington, Cheshire WA20XA

Tel. +44 2072388115 – numărul principal al UK International Crime Bureau

E-mail: manchester@nca.gov.uk

Articolul LAW.OTHER.134 alineatul (6) litera (a): Autoritatea responsabilă cu primirea și prelucrarea datelor din PNR în temeiul titlului III [Transferul și prelucrarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR)]:

Home Office

2 Marsham Street

London

SW1P 4DF

Articolul LAW.OTHER.134 alineatul (6) litera (b): Autoritatea considerată a fi autoritatea competentă de aplicare a legii în sensul titlului V (Cooperarea cu Europolul) [la care se adaugă o scurtă descriere a competențelor sale] este:

a)

o autoritate specificată sau descrisă în lista de mai jos și

b)

orice altă autoritate care are funcții statutare în oricare dintre scopurile de asigurare a respectării legii specificate în partea 3 din Legea privind protecția datelor din 2018

1.   The National Crime Agency (Agenția Națională împotriva Criminalității)

Agenția Regatului Unit responsabilă de conducerea acțiunii Regatului Unit de combatere a criminalității organizate și grave, care își desfășoară activitatea în prima linie în materie de aplicare a legii, construind cel mai bun tablou al informațiilor privind amenințările reprezentate de criminalitatea organizată și gravă și urmărind cei mai importanți și mai periculoși infractori.

2.   The Metropolitan Police (Poliția metropolitană)

Serviciul de poliție pentru zona Londra Mare (cu excepția orașului Londra) și cei 8,6 milioane de rezidenți ai săi.

3.   British Transport Police (Poliția britanică a transporturilor)

Forța de poliție națională din Regatul Unit responsabilă de căile ferate.

4.   The Police for the City of London (Poliția orașului Londra)

The City of London Police (Poliția orașului Londra) este forța de poliție teritorială responsabilă de asigurarea respectării legii în orașul Londra, inclusiv Middle Temple și Inner Temple.

5.   Forțele de poliție regionale din Anglia și Țara Galilor (Regional Police Forces of England and Wales), astfel cum sunt menționate în secțiunea 2 din Legea privind poliția din 1996

Responsabile de asigurarea respectării legii în Anglia și Țara Galilor.

6.   The Police Service of Northern Ireland (Serviciul de poliție al Irlandei de Nord)

Responsabil de asigurarea respectării legii în Irlanda de Nord.

7.   The Police Service of Scotland (Serviciul de poliție al Scoției)

Responsabil de asigurarea respectării legii în Scoția.

8.   Her Majesty’s Revenue and Customs (Administrația fiscală și vamală a Regatului Unit)

Departamentul Guvernului Regatului Unit responsabil cu colectarea impozitelor, cu plata unor forme de sprijin din partea statului și cu administrarea altor regimuri de reglementare, inclusiv salariul minim garantat și emiterea de numere naționale de asigurări.

9.   Criminal Records Office (ACRO) (Biroul pentru caziere judiciare)

Unitatea națională de poliție din Regatul Unit responsabilă cu furnizarea de servicii eficace și responsabile de informații privind cazierele judiciare.

10.   Asset Recovery Office (ARO) (Biroul de recuperare a activelor)

Unitatea din cadrul Agenției Naționale împotriva Criminalității (National Crime Agency) responsabilă cu urmărirea activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni și recuperarea acestora în Regatul Unit.

11.   UK Immigration Enforcement (Serviciul Regatului Unit de asigurare a respectării legislației în materie de imigrație)

O divizie a Ministerului de Interne (Home Office) responsabilă cu asigurarea respectării legislației în materie de imigrație în Regatul Unit.

12.   UK Border Force (Poliția de frontieră a Regatului Unit)

Poliția de frontieră (Border Force) reprezintă o forță de comandă pentru asigurarea respectării legii în cadrul Ministerului de Interne (Home Office), responsabilă cu operațiunile de control la frontieră din prima linie în porturile aeriene, maritime și feroviare din Regatul Unit.

13.   Her Majesty’s Passport Office (HMPO) (Oficiul de pașapoarte al Regatului Unit)

Responsabil cu eliberarea pașaportului britanic și cu asigurarea integrității acestuia.

14.   UK Environment Agency (Agenția de Mediu a Regatului Unit)

Principala autoritate de reglementare în domeniul mediului din Regatul Unit, responsabilă cu protecția și îmbunătățirea mediului din Regatul Unit.

15.   Scottish Environmental Protection Agency (SEPA) (Agenția Scoțiană pentru Protecția Mediului)

Principala autoritate de reglementare în domeniul mediului din Scoția, responsabilă cu protecția și îmbunătățirea mediului din Scoția.

16.   Sports Betting Intelligence Unit (SBIU) (Gambling Commission) [Unitatea de informații pentru pariuri sportive (Comisia pentru jocuri de noroc)]

SBIU este o unitate din cadrul Comisiei pentru jocuri de noroc (Gambling Commission) care se ocupă de rapoarte privind corupția legată de pariuri.

17.   Food Standards Agency (FSA) (Agenția de Standarde pentru Produse Alimentare)

Agenția de Standarde pentru Produse Alimentare (Food Standards Agency – FSA) este responsabilă cu siguranța alimentară și igiena produselor alimentare în Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord.

18.   Medicines and Healthcare Products Regulation Authority (MHRA) (Agenția de Reglementare a Medicamentelor și a Produselor de Îngrijire a Sănătății)

Agenția de Reglementare a Medicamentelor și a Produselor de Îngrijire a Sănătății (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) reglementează medicamentele, dispozitivele medicale și componentele sanguine pentru transfuzii în Regatul Unit.

19.   Financial Conduct Authority (FCA) (Autoritatea pentru Conduită Financiară)

Autoritatea pentru Conduită Financiară (Financial Conduct Authority) este autoritatea de reglementare a conduitei pentru aproape 60 000 de firme de servicii financiare și piețe financiare din Regatul Unit și autoritatea de supraveghere prudențială pentru 49 000 de firme, stabilind standarde specifice pentru 19 000 de firme.

20.   Gangmasters and Labour Abuse Authority (GLAA) (Autoritatea de combatere a exploatării lucrătorilor și a abuzurilor intermediarilor)

Rolul GLAA este de a proteja lucrătorii vulnerabili și exploatați. GLAA investighează raportările privind exploatarea lucrătorilor și activitățile ilegale precum traficul de persoane, munca forțată și furnizarea ilegală de forță de muncă, precum și infracțiunile prevăzute în Legea privind salariul minim garantat și Legea privind agențiile de ocupare a forței de muncă.

21.   Serious Fraud Office (SFO) (Oficiul de combatere a fraudelor grave)

SFO este o autoritate specializată în urmărirea penală care se ocupă de darea sau luarea de mită, de corupție și de fraude grave sau complexe de cel mai înalt nivel. Aceasta face parte din sistemul de justiție penală al Regatului Unit, care cuprinde Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord, dar nu și Scoția, Insula Man sau Insulele Anglo-Normande.

Articolul LAW.OTHER.134 alineatul (6) litera (c): Punctul de contact național desemnat în temeiul articolului LAW.EUROPOL.50 [Punct de contact național și ofițeri de legătură] alineatul (1):

UK Europol National Unit

National Crime Agency. Adresa este următoarea:

Europol National Unit [ENU] and International Liaison Team [ILT]

Intelligence Directorate/UK International Crime Bureau

National Crime Agency

Olympic House, Olympic Park, Longbarn Boulevard, Woolston Grange, Warrington, Cheshire WA20XA

Tel. +44 2072388115 – numărul principal al UK International Crime Bureau

E-mail: ENUUKDESK@nca.gov.uk

Articolul LAW.OTHER.134 alineatul (6) litera (d): Autoritatea considerată a fi autoritatea competentă în sensul titlului VI (Cooperarea cu Eurojustul), la care se adaugă o scurtă descriere a competențelor sale:

The Crown Prosecution Service. Adresa este următoarea:

International Justice and Organised Crime Division, Crown Prosecution Service, 102 Petty France, London SW1H 9EA, DX 161330 Westminster 11

International.IJOC@cps.gov.uk

Crown Office & Procurator Fiscal Service. Adresa este următoarea:

Crown Office and Procurator Fiscal Service

25 Chambers Street

Edinburgh

EH1 1LA

The Public Prosecution Service Northern Ireland. Adresa este următoarea:

Public Prosecution Service of Northern Ireland

Belfast Chambers

93 Chichester Street

Belfast BT1 3JR

www.ppsni.gov.uk

și orice alt organism public din Regatul Unit care este responsabil de investigarea și/sau urmărirea penală a faptelor penale sau care acționează ca autoritate centrală în orice jurisdicție a Regatului Unit sunt competente în sensul acestei părți a acordului.

Articolul LAW.OTHER.134 alineatul (6) litera (e): Punctul de contact desemnat în temeiul articolului LAW.EUROJUST.65 [Puncte de contact pentru Eurojust] alineatul (1) este:

Samantha Shallow

The UK Liaison Prosecutor to Eurojust

Eurojust

Tel. +31 645638694

Samantha.Shallow@homeoffice.gov.uk

Chris Jones, Director

The Home Office.

2 Marsham Street

London

SW1P 4DF

Tel. +44 2070354848

Articolul LAW.OTHER.134 alineatul (6) litera (f): Corespondentul național al Regatului Unit pe probleme legate de terorism, desemnat în temeiul articolului LAW.EUROJUST.65 [Puncte de contact pentru Eurojust] alineatul (2) este:

The UK Liaison Prosecutor to Eurojust. Adresa este următoarea:

Samantha Shallow

The UK Liaison Prosecutor to Eurojust

Eurojust

Tel. +31 645638694

Samantha.Shallow@homeoffice.gov.uk

Articolul LAW.OTHER.134 alineatul (6) litera (g): Autoritatea competentă în temeiul dreptului intern al Regatului Unit să execute un mandat de arestare, astfel cum se menționează la articolul LAW.SURR.78 [Definiții] litera (c):

a)

în Anglia și Țara Galilor, un judecător districtual (Curțile Magistraților) [District Judge (Magistrates’ Courts)] desemnat de Lordul Prim-Judecător din Anglia și Țara Galilor (Lord Chief Justice of England and Wales) după consultarea Lordului Cancelar (Lord Chancellor);

b)

în Scoția, Sheriff of Lothian and Borders;

c)

în Irlanda de Nord, un judecător al unui tribunal regional (county court judge) sau un judecător districtual (Curțile Magistraților) [District Judge (Magistrates’ Courts)] desemnat de Lordul Prim-Judecător din Irlanda de Nord (Lord Chief Justice of Northern Ireland), după consultarea Departamentului de Justiție din Irlanda de Nord.

Articolul LAW.OTHER.134 alineatul (6) litera (g): Autoritatea competentă în temeiul dreptului intern al Regatului Unit să emită un mandat de arestare, astfel cum se menționează la articolul LAW.SURR.78 [Definiții] litera (d):

Autoritatea judiciară emitentă va fi:

a)

pentru cererile formulate de Anglia și Țara Galilor, un judecător districtual (Curțile Magistraților) [District Judge (Magistrates’ Courts)]; un judecător de pace (justice of the peace) sau un judecător abilitat să exercite jurisdicția Curții Coroanei (Crown Court);

b)

pentru Scoția, un șerif (sheriff);

c)

pentru Irlanda de Nord, un magistrat consultant sau un judecător districtual (Curțile Magistraților) [District Judge (Magistrates’ Courts)] sau un judecător al Curții Coroanei (Crown Court judge).

Articolul LAW.OTHER.134 alineatul (6) litera (h): Articolul LAW.SURR.103 alineatul (3) impune statelor să desemneze o autoritate competentă să primească cererile de tranzit și documentele necesare, precum și orice altă corespondență oficială referitoare la cererile de tranzit. Autoritatea desemnată în acest scop pentru Regatul Unit în temeiul articolului LAW.SURRR.103 [Tranzit] alineatul (3) va fi:

UK International Crime Bureau

National Crime Agency

Olympic House, Olympic Park, Longbarn Boulevard, Woolston Grange, Warrington, Cheshire WA20XA

Tel. +44 2072388115 – numărul principal al UK International Crime Bureau

E-mail: manchester@nca.gov.uk

Articolul LAW.EXINF.122 [Autoritățile centrale] prevede că fiecare stat desemnează una sau mai multe autorități centrale care sunt competente pentru schimbul de informații extrase din cazierele judiciare în temeiul acestui titlu și pentru schimburile menționate la articolul 22 alineatul (2) din Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală. Articolul LAW.OTHER.134 alineatul (6) litera (i) impune o notificare cu privire la autoritatea centrală desemnată de Regatul Unit. Autoritatea desemnată pentru Anglia și Țara Galilor, Irlanda de Nord și Scoția pentru schimbul de informații extrase din cazierele judiciare este:

The Chief Constable of Hampshire Constabulary. Adresa este următoarea:

ACRO

PO Box 481

Fareham

Hampshire

PO14 9FS

United Kingdom

Articolul LAW.OTHER.134 alineatul (6) litera (j): Autoritatea centrală desemnată de Regatul Unit în temeiul articolului LAW.CONFISC.21 [Autorități] alineatul (1) în scopul trimiterii cererilor, al răspunsului la acestea și al executării acestora sau al transmiterii unor astfel de cereri către autoritățile competente pentru executarea lor, legate de indisponibilizarea și confiscarea bunurilor:

în Anglia și Țara Galilor și Irlanda de Nord:

UK Central Authority

Home Office

2nd Floor Peel Building

2 Marsham Street

London

SW1P 4DF

Adresa de e-mail: UKCA-ILOR@homeoffice.gov.uk

pentru chestiuni fiscale și chestiuni vamale de natură fiscală în Anglia și Țara Galilor și Irlanda de Nord:

Mutual Legal Assistance

Her Majesty’s Revenue and Customs

Solicitors Office and Legal Services

Room 2E10, 100 Parliament Street

London SW1A 2 BQ

United Kingdom

Adresa de e-mail: mla@hmrc.gov.uk

Adresa de e-mail doar pentru cazuri foarte urgente: emergencymla@hmrc.gov.uk

Pentru Scoția:

The Lord Advocate

Crown Office

25 Chambers Street

Edinburgh

EH1 1LA

Tel. +44 1312438152

E-mail: COICU@copfs.gov.uk