Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 117 din 06-04-2021

Notificare din partea Uniunii Europene, făcută în conformitate cu Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte

(2021/C 117 I/01)

Prin prezenta, Uniunea Europeană notifică Regatului Unit și Comitetului specializat privind cooperarea în materie de asigurare a respectării legii și cooperarea judiciară următoarele aspecte în legătură cu Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte (denumit în continuare „Acordul comercial și de cooperare”).

I.   REVIZUIREA LISTEI AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Detaliile de mai jos înlocuiesc detaliile corespunzătoare notificate Regatului Unit la 29 ianuarie 2021.

1.   LISTA DISPOZIȚIILOR ACORDULUI COMERCIAL ȘI DE COOPERARE CARE IMPUN EFECTUAREA UNEI NOTIFICĂRI LA DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE SAU A ÎNCEPERII APLICĂRII ACORDULUI RESPECTIV

(a)    Articolul LAW.OTHER.134 alineatul (7) litera (a): Notificare cu privire la unitățile de informații despre pasageri înființate sau desemnate de fiecare stat membru în scopul primirii și prelucrării datelor din PNR în temeiul titlului III [Transferul și prelucrarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR)]

Spania

Autoritatea națională pentru prelucrarea datelor din PNR este Oficiul național de informații despre pasageri (National Passenger Information Office – Oficina Nacional de Información de Pasajeros, ONIP), amplasat în cadrul Centrului de informații pentru combaterea terorismului și a criminalității organizate (Intelligence Centre for Counterterrorism and Organised Crime – Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, CITCO).

Adresă: Josefa Valcárcel, 28

E-mail: citco.onip@interior.es

Tel. +34 915372691 Sala Zar 24/7

(b)    Articolul LAW.OTHER.134 alineatul (7) litera (b): Notificare cu privire la autoritatea competentă în temeiul dreptului intern al fiecărui stat membru să execute un mandat de arestare

Republica Cehă

1. Municipal Public Prosecutor’s Office in Prague

Náměstí 14. října 2188/9

150 00 Praha 5

Tel. +420 257111611

Fax +420 257111723

E-mail: podatelna@msz.pha.justice.cz

Italia

Curțile de Apel sunt autoritățile competente pentru executarea unui mandat de arestare.

(c)    Articolul LAW.OTHER.134 alineatul (7) litera (b): Notificare cu privire la autoritatea competentă în temeiul dreptului intern al fiecărui stat membru să emită un mandat de arestare

Danemarca

The Director of Public Prosecutions

Frederiksholms Kanal 16, 1220 København K

Tel. +45 72689000

E-mail: rigsadvokaten@ankl.dk

cu condiția ca o instanță daneză să fi emis mai întâi un mandat european de arestare.

(d)    Articolul LAW.OTHER.134 alineatul (7) litera (c): Notificare cu privire la autoritatea competentă pentru primirea cererilor referitoare la tranzitul, pe teritoriul statului membru, al unei persoane căutate care este predată

Italia

Ministerul Justiției – Direcția Generală pentru Afaceri Internaționale și Cooperare Judiciară – Biroul I (Cooperare Judiciară Internațională) [The Ministry of Justice – Directorate General for International Affairs and Judicial Cooperation – Office I (International Judicial Cooperation)] este autoritatea responsabilă pentru primirea cererilor de tranzit și a documentelor necesare, precum și a oricărei alte corespondențe oficiale în legătură cu cererile de tranzit.

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Tel. +39 0668852130

(e)    Articolul LAW.OTHER.134 alineatul (7) litera (e): Notificare cu privire la autoritatea centrală competentă pentru schimbul de informații extrase din cazierele judiciare în temeiul titlului IX [Schimbul de informații privind cazierele judiciare] și pentru schimburile menționate la articolul 22 alineatul (2) din Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală

Germania

Autoritatea centrală competentă pentru schimbul de informații extrase din cazierele judiciare:

Federal Office of Justice (Bundesamt für Justiz)

Division (Referat) IV 2

International matters relating to central registers (Internationale Registerangelegenheiten)

Adenauerallee 99-103

D-53113 BONN

Tel. +49 2289941040

Fax +49 228994105603

Internet: www.bundesjustizamt.de

E-mail: bzr.international@bfj.bund.de

Autoritățile centrale competente pentru schimburile menționate la articolul 22 alineatul (2) din Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală:

Parchetul din circumscripția în care instanța competentă a pronunțat hotărârea.

Grecia

HELLENIC MINISTRY OF JUSTICE

DEPARTMENT OF CRIMINAL RECORDS

Adresă: Mesogeion 96, 115 27 Athens – HELLAS

Tel. +30 2131307042

E-mail: ypdipimi@otenet.gr

Italia

Ministerul Justiției – Direcția Generală pentru Afaceri Interne – Biroul III (Caziere judiciare) [The Ministry of Justice – Directorate General for Internal Affairs – Office III (Criminal Record)] este autoritatea centrală competentă pentru schimbul de informații extrase din cazierele judiciare în temeiul părții a treia (Cooperarea în materie de asigurare a respectării legii și cooperarea judiciară în materie penală) titlul IX (Schimbul de informații privind cazierele judiciare) din acord și pentru schimburile menționate la articolul 22 din Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală.

E-mail: casellario.centrale@giustizia.it și ufficio3grazie.dginterni.dag@giustizia.it

Tel. +39 066818912

Fax: +39 0668807558

(f)    Articolul LAW.OTHER.134 alineatul (7) litera (f): Notificare cu privire la autoritatea centrală responsabilă cu trimiterea cererilor prevăzute la titlul XI [Indisponibilizarea și confiscarea] și cu răspunsul la acestea, precum și cu executarea acestor cereri sau cu transmiterea lor către autoritățile competente spre executare

Grecia

HELLENIC MINISTRY OF JUSTICE

DIRECTORATE OF SPECIAL LEGAL AFFAIRS

DEPARTMENT OF CRIMINAL LAW

Adresă: Mesogeion 96, 115 27 Athens – HELLAS

Tel. +30 2131307311/7312

E-mail: minjustice.penalaffairs@justice.gr

Italia

Ministerul Justiției – Direcția Generală pentru Afaceri Internaționale și Cooperare Judiciară – Biroul I (Cooperare Judiciară Internațională) [The Ministry of Justice – Directorate General for International Affairs and Judicial Cooperation – Office I (International Judicial Cooperation)] este autoritatea centrală responsabilă pentru primirea și transmiterea cererilor efectuate în temeiul părții a treia (Cooperarea în materie de asigurare a respectării legii și cooperarea judiciară în materie penală) titlul XI (Indisponibilizarea și confiscarea) din acord.

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Tel. +39 0668852130

3.   ALTE NOTIFICĂRI

(a)    State membre care doresc să trimită o notificare cu privire la autoritatea lor centrală sau, în funcție de structura sistemului juridic al statului membru în cauză, autoritățile lor centrale, în vederea acordării de asistență autorităților judiciare competente în ceea ce privește emiterea și executarea unui mandat de arestare

Republica Cehă

4. Ministry of Justice of the Czech Republic mezinárodní odbor trestní (International Department for Criminal Matters)

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Tel. +420 221997435

Fax: +420 221997986

E-mail: mot@msp.justice.cz

Grecia

HELLENIC MINISTRY OF JUSTICE

DIRECTORATE OF SPECIAL LEGAL AFFAIRS

DEPARTMENT OF CRIMINAL LAW

Adresă: Mesogeion 96, 115 27 Athens – HELLAS

Tel.: +30 2131307311/7312

E-mail: minjustice.penalaffairs@justice.gr

Italia

Autoritatea centrală este Ministerul Justiției – Direcția Generală pentru Afaceri Internaționale și Cooperare Judiciară – Biroul I (Cooperare Judiciară Internațională) [Ministry of Justice – Directorate General for International Affairs and Judicial Cooperation – Office I (International Judicial Cooperation)]. Autoritatea centrală are competențe în legătură cu atribuțiile prevăzute la articolul LAW.SURR 85 alineatele (1) și (2). Autoritatea centrală oferă asistență autorităților judiciare competente și este responsabilă pentru transmiterea și primirea pe cale administrativă a mandatelor de arestare, precum și pentru orice altă corespondență oficială în legătură cu acestea.

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Tel. +39 0668852130

II.   ALTE NOTIFICĂRI ÎN TEMEIUL ACORDULUI COMERCIAL ȘI DE COOPERARE

1.   NOTIFICARE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI LAW.SURR.79 ALINEATUL (4)/ARTICOLULUI LAW.OTHER.134 ALINEATUL (2)

Uniunea Europeană notifică, în numele următoarelor state, că, pe bază de reciprocitate, condiția dublei incriminări prevăzută la articolul LAW.SURR.79 alineatul (2) nu se va aplica, cu condiția ca infracțiunea pe baza căreia a fost emis mandatul să fie una dintre infracțiunile enumerate la articolul LAW.SURR.79 alineatul (5), astfel cum sunt definite de dreptul statului emitent și pasibilă, în statul emitent, de o pedeapsă sau o măsură de siguranță privativă de libertate pentru o perioadă maximă de cel puțin trei ani:

Belgia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Italia, Cipru, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Țările de Jos (1), Austria, Polonia, Portugalia, România.

2.   NOTIFICARE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI LAW.SURR.82 ALINEATUL (2)/ARTICOLULUI LAW.OTHER.134 ALINEATUL (1)

Uniunea Europeană notifică, în numele următoarelor state membre, că articolul LAW.SUR.82 alineatul (1) se aplică numai în ceea ce privește:

(a)

infracțiunile prevăzute la articolele 1 și 2 din Convenția europeană pentru reprimarea terorismului;

(b)

infracțiunile de conspirație sau asociere pentru săvârșirea uneia sau mai multor infracțiuni dintre cele prevăzute la articolele 1 și 2 din Convenția europeană pentru reprimarea terorismului, dacă aceste infracțiuni de conspirație sau asociere corespund faptelor descrise la articolul LAW.SURR.79 alineatul (3); și

(c)

terorismul, astfel cum este definit în ANEXA LAW-7 la Acordul comercial și de cooperare:

Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Franța, Croația, Italia, Cipru, Polonia, Portugalia, Slovacia, Finlanda, Suedia.

Uniunea Europeană informează Regatul Unit că următoarele state membre au indicat că nu intenționează să facă o notificare în temeiul articolului LAW.SURR.82 alineatul (2) (2):

Bulgaria, Germania, Irlanda, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Austria, România, Slovenia.

3.   NOTIFICARE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI LAW.SURR.83 ALINEATUL (2)/ARTICOLULUI LAW.OTHER.134 ALINEATUL (1)

Uniunea Europeană face, în numele următoarelor state membre, următoarele notificări:

Cetățenii următoarelor state nu vor fi predați de statul lor de cetățenie: Germania, Grecia, Franța, Croația, Letonia, Polonia, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia.

De asemenea, Franța nu va preda o persoană care era cetățean francez la momentul săvârșirii faptei.

Următoarele state condiționează predarea propriilor cetățeni:

Bulgaria: predarea cetățenilor săi va fi autorizată numai pe bază de reciprocitate.

Republica Cehă și Austria nu își vor preda un cetățean decât în cazul în care persoana căutată consimte să fie predată.

Danemarca: predarea poate fi refuzată dacă persoana căutată este cetățean danez, iar infracțiunea pasibilă de pedeapsă nu poate conduce la pedeapsa cu închisoarea sau altă privare de libertate pentru o perioadă mai mare de patru ani în temeiul dreptului danez.

Predarea nu va fi refuzată din aceste motive dacă persoana căutată a locuit pe teritoriul Regatului Unit în ultimii doi ani anteriori infracțiunii, iar infracțiunea poate fi pedepsită cu închisoarea pe o perioadă de cel puțin un an în temeiul dreptului danez.

Predarea propriilor cetățeni și de către Regatul Unit reprezintă o condiție. În caz contrar, instanțele vor decide în fiecare caz în parte dacă există considerente specifice de aplicare a legii pentru predarea persoanei.

Estonia: Estonia își predă cetățenii numai în anumite condiții. Estonia nu va preda cetățeni estonieni pentru executarea pedepsei cu închisoarea dacă persoana a solicitat executarea pedepsei în Estonia. Estonia își va preda cetățenii care au reședința permanentă în Estonia pe durata procedurilor penale numai cu condiția ca pedeapsa impusă unei persoane în Regatul Unit să fie executată în Estonia.

Cipru: predarea cetățenilor Republicii Cipru va fi autorizată numai pe bază de reciprocitate.

Lituania: predarea cetățenilor Republicii Lituania va fi autorizată pe bază de reciprocitate. Dacă este emis un mandat de arestare în vederea urmăririi penale, un cetățean al Republicii Lituania va fi predat cu condiția ca, după ce instanța pronunță o hotărâre în țara de emitere a mandatului de arestare, persoana să fie transferată în Republica Lituania în scopul executării pedepsei privative de libertate, dacă persoana în cauză sau Parchetul Republicii Lituania solicită acest lucru.

Luxemburg: predarea cetățenilor săi va fi autorizată:

(i)

pe bază de reciprocitate; și

(ii)

numai cu condiția ca persoana căutată, la cererea acesteia și cu acordul procurorului general al Marelui Ducat al Luxemburgului, să fie returnată Marelui Ducat al Luxemburgului pentru a executa pedeapsa sau măsura de siguranță privativă de libertate pronunțată în statul emitent.

Ungaria: dacă o persoană care face obiectul unui mandat de arestare în vederea urmăririi penale este cetățean maghiar și rezident în Ungaria, persoana căutată va fi predată numai dacă autoritatea judiciară emitentă acordă o garanție adecvată că, în cazul în care se impune o pedeapsă sau măsură de siguranță privativă de libertate definitivă, persoana căutată va fi returnată, la cererea acesteia, în Ungaria în vederea executării pedepsei sau măsurii de siguranță privative de libertate pronunțate împotriva sa în statul emitent.

Malta: predarea cetățenilor săi va fi autorizată numai pe bază de reciprocitate.

Țările de Jos (3): predarea în urma unui mandat de arestare în scopul urmăririi penale nu este autorizată în cazul unei cereri de predare a unui cetățean olandez.

Cetățenii olandezi pot fi predați pentru efectuarea urmăririi penale cu condiția ca statul solicitant să emită o garanție că persoana căutată, în conformitate cu Convenția asupra transferării persoanelor condamnate, încheiată la 21 martie 1983 la Strasbourg, va fi transferată înapoi în Țările de Jos pentru a-și executa acolo pedeapsa, cu respectarea procedurii menționate la articolul 11 din convenție, dacă împotriva persoanei respective a fost pronunțată, după predare, o pedeapsă sau măsură de siguranță privativă de libertate fără suspendare.

Portugalia: Republica Portugheză declară că, în sensul articolului LAW.SURR.83 din Acordul dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit, își predă cetățenii numai pe bază de reciprocitate și în următoarele condiții:

(i)

în cazuri de terorism și criminalitate organizată internațională; și

(ii)

în scopul procedurilor penale și cu condiția ca statul solicitant să ofere asigurări că va returna persoana predată Republicii Portugheze pentru ca persoana respectivă să execute în Portugalia pedeapsa sau măsura care ar fi putut fi pronunțată împotriva acesteia, după ce pedeapsa este analizată și confirmată în conformitate cu dreptul portughez, cu excepția cazului în care persoana predată refuză în mod expres să fie returnată.

România: predarea cetățenilor în scopul investigării/urmăririi penale se face cu condiția ca, în cazul în care este pronunțată o pedeapsă privativă de libertate, persoana predată să fie transferată înapoi în România.

Atunci când mandatul de arestare a fost emis în scopul executării unei pedepse sau măsuri de siguranță privative de libertate, predarea va fi refuzată dacă persoana căutată este cetățean român și declară că refuză să execute pedeapsa în statul emitent. În acest caz, hotărârea va fi recunoscută în România.

Uniunea Europeană informează Regatul Unit că următoarele state membre au indicat că nu intenționează să facă o notificare în temeiul articolului LAW.SURR.83 alineatul (2) prima teză (4):

Belgia, Irlanda, Spania, Italia.

4.   NOTIFICARE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI LAW.SURR.86 ALINEATUL (2)/ARTICOLULUI LAW.OTHER.134 ALINEATUL (2)

Uniunea Europeană face, în numele următoarelor state membre, următoarele notificări privind acceptarea unui mandat de arestare emis sau tradus în una sau mai multe alte limbi ale statelor:

Danemarca acceptă mandate de arestare în limba engleză, pe lângă cele în limba daneză.

Germania va accepta un mandat de arestare în limba engleză dacă Regatul Unit, la rândul său, este dispus să accepte un mandat de arestare emis de autoritățile judiciare germane în limba germană.

Estonia acceptă mandate de arestare în limba engleză, pe lângă cele în limba estonă.

Croația: în cazuri urgente, Croația va accepta mandate de arestare în limba engleză dacă Regatul Unit, la rândul său, este dispus să accepte mandate de arestare emise de Croația în limba croată.

Luxemburgul acceptă mandate de arestare în limba engleză, pe lângă cele în limbile franceză și germană.

Ungaria – în caz de reciprocitate – acceptă mandate de arestare în limba engleză, pe lângă cele în limba maghiară, dacă Regatul Unit, la rândul său, este dispus să accepte mandate de arestare emise de Ungaria în limba maghiară.

Țările de Jos (5) acceptă mandate de arestare în limba engleză, pe lângă cele în limba olandeză.

Austria va accepta un mandat de arestare în limba engleză dacă Regatul Unit, la rândul său, este dispus să accepte un mandat de arestare emis de autoritățile judiciare austriece în limba germană.

România acceptă mandate de arestare în limba engleză sau franceză, pe lângă cele în limba română.

Finlanda acceptă mandate de arestare în limba engleză, pe lângă cele în limbile finlandeză și suedeză.

5.   NOTIFICARE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI LAW.SURR.91 ALINEATUL (4)/ARTICOLULUI LAW.OTHER.134 ALINEATUL (1)

Uniunea Europeană notifică, în numele următoarelor state membre, că acestea doresc să recurgă la posibilitatea prevăzută la articolul LAW.SURR.91 alineatul (4) a doua teză, precizând procedurile prin care este posibilă revocarea consimțământului:

Bulgaria: consimțământul la predare ar putea fi revocat în termen de trei zile de la data la care a fost dat în fața autorității judiciare de executare. În cazul în care persoana căutată și-a revocat consimțământul, procedurile de predare continuă în conformitate cu dispozițiile generale ale Legii privind extrădarea și mandatul european de arestare.

Danemarca: consimțământul la predare în conformitate cu dreptul danez poate fi revocat. Aceasta înseamnă că un consimțământ poate fi revocat în orice moment înainte să aibă loc predarea.

Spania: consimțământul poate fi revocat în orice moment până când decizia instanței este definitivă.

Austria: persoana în cauză poate introduce o cale de atac împotriva deciziei instanței privind predarea sa, pe baza acordării consimțământului în termen de trei zile de la notificarea deciziei instanței. Introducerea unei căi de atac va fi considerată în mod implicit o revocare a consimțământului la predare.

Finlanda: consimțământul la predare, renunțarea expresă la drepturile conferite de principiul specialității și consimțământul la o eventuală predare ulterioară pot fi revocate până la executarea deciziei de predare. În cazul în care consimțământul la predare este revocat, instanța ia în considerare chestiunea predării.

Suedia va permite revocarea consimțământului la predare, precum și revocarea unei renunțări la drepturile conferite de principiul specialității. În conformitate cu principiile generale de drept procesual, revocarea consimțământului la predare va fi luată în considerare în cazul în care se efectuează înainte de luarea deciziei de predare. Revocarea unei renunțări la drepturile conferite de principiul specialității va fi luată în considerare în cazul în care se efectuează înainte de executarea deciziei de predare.

Uniunea Europeană informează Regatul Unit că următoarele state membre au indicat că nu intenționează să facă o notificare în temeiul articolului LAW.SURR.91 alineatul (4) prima teză:

Belgia, Republica Cehă, Germania, Irlanda, Grecia, Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia.

6.   NOTIFICARE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI LAW.SURR.105 ALINEATUL (1)/ARTICOLULUI LAW.OTHER.134 ALINEATUL (2)

Uniunea Europeană notifică, în numele următoarelor state membre, că, pe bază de reciprocitate, se prezumă că s-a dat consimțământul pentru ca o persoană să fie urmărită penal, condamnată sau deținută în vederea executării unei pedepse sau a unei măsuri de siguranță privative de libertate, pentru o infracțiune săvârșită înaintea predării unei persoane, alta decât cea pentru care persoana a fost predată, cu excepția situației în care, într-un anumit caz, autoritatea judiciară de executare dispune în alt mod în decizia sa de predare:

Malta, Austria, România.

7.   NOTIFICARE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI LAW.SURR.106 ALINEATUL (1)/ARTICOLULUI LAW.OTHER.134 ALINEATUL (2)

Uniunea Europeană notifică, în numele următoarelor state membre, că, în relațiile cu alte state cărora li se aplică aceeași notificare, consimțământul pentru predarea unei persoane către un alt stat decât statul de executare, în temeiul unui mandat de arestare sau al unui mandat european de arestare emis pentru o infracțiune săvârșită înainte de predarea persoanei, se prezumă a fi fost acordat, cu excepția situației în care, într-un anumit caz, autoritatea judiciară de executare dispune în alt mod în decizia sa de predare:

Malta, Austria, România.

8.   NOTIFICARE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI LAW.CONFISC.4 ALINEATUL (4)/ARTICOLULUI LAW.OTHER.134 ALINEATUL (2)

Uniunea Europeană notifică, în numele următoarelor state membre, că articolul LAW.CONFISC.4 va fi extins la conturile deținute la instituții financiare nebancare, sub rezerva principiului reciprocității:

Belgia*, Republica Cehă, Danemarca, Grecia, Italia, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia*, Slovacia.

___________

*

Belgia: autoritățile judiciare belgiene pot acorda asistența solicitată și în ceea ce privește conturile deținute la instituții financiare nebancare, pe bază de reciprocitate și în măsura în care pot fi luate măsuri similare sau pot fi obținute informații solicitate similare într-o cauză internă similară în temeiul dreptului intern, în special în conformitate cu articolul 46quater din Codul de procedură penală.

*

Portugalia: Republica Portugheză declară că, pe bază de reciprocitate, este dispusă să ia măsuri și să furnizeze detalii și în ceea ce privește conturile deținute la instituții financiare nebancare în cazul în care executarea măsurii de investigare ar fi autorizată într-o cauză internă similară.

9.   NOTIFICARE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI LAW.CONFISC.5 ALINEATUL (5)/ARTICOLULUI LAW.OTHER.134 ALINEATUL (2)

Uniunea Europeană notifică, în numele următoarelor state membre, că articolul LAW.CONFISC.5 va fi extins la conturile deținute la instituții financiare nebancare, sub rezerva principiului reciprocității:

Belgia*, Republica Cehă, Danemarca, Grecia, Italia, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia*, Slovacia.

___________

*

Belgia: autoritățile judiciare belgiene pot acorda asistența solicitată și în ceea ce privește conturile deținute la instituții financiare nebancare, pe bază de reciprocitate și în măsura în care pot fi luate măsuri similare sau pot fi obținute informații solicitate similare într-o cauză internă similară în temeiul dreptului intern, în special în conformitate cu articolul 46quater din Codul de procedură penală.

*

Portugalia: Republica Portugheză declară că, pe bază de reciprocitate, este dispusă să furnizeze detalii despre tranzacții bancare și în ceea ce privește conturile deținute la instituții financiare nebancare în cazul în care executarea măsurii de investigare ar fi autorizată într-o cauză internă similară.

10.   NOTIFICARE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI LAW.CONFISC.6/ARTICOLULUI LAW.OTHER.134 ALINEATUL (2)

Uniunea Europeană notifică, în numele următoarelor state membre, că articolul LAW.CONFISC.6 va fi extins la conturile deținute la instituții financiare nebancare, sub rezerva principiului reciprocității:

Belgia*, Republica Cehă*, Danemarca, Grecia, Italia, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia*.

___________

*

Belgia: autoritățile judiciare belgiene pot acorda asistența solicitată și în ceea ce privește conturile deținute la instituții financiare nebancare, pe bază de reciprocitate și în măsura în care pot fi luate măsuri similare sau pot fi obținute informații solicitate similare într-o cauză internă similară în temeiul dreptului intern, în special în conformitate cu articolul 46quater din Codul de procedură penală.

*

Republica Cehă: se aplică numai conturilor deținute în cooperative de economii și de credit și conturilor deținute la o persoană autorizată să înregistreze instrumente de investiții sau titluri de valoare dematerializate.

*

Portugalia: Republica Portugheză declară că, pe bază de reciprocitate, este dispusă să monitorizeze și să comunice rezultatele și în ceea ce privește conturile deținute la instituții financiare nebancare în cazul în care executarea măsurii de investigare ar fi autorizată într-o cauză internă similară.

11.   NOTIFICARE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI LAW.CONFISC.15 ALINEATUL (2)/ARTICOLULUI LAW.OTHER.134 ALINEATUL (2)

Uniunea Europeană notifică, în numele următoarelor state membre, că, pe bază de reciprocitate, condiția dublei incriminări menționată la articolul LAW.CONFISC.15 alineatul (1) litera (b) nu se va aplica, cu condiția ca infracțiunea care a stat la baza cererii

(a)

să fie una dintre infracțiunile enumerate la articolul LAW.SURR.79 alineatul (4), astfel cum sunt definite de dreptul statului solicitant, și

(b)

să fie pasibilă, în statul solicitant, de o pedeapsă sau o măsură de siguranță privativă de libertate pentru o perioadă maximă de cel puțin trei ani:

Belgia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Italia, Letonia, Lituania, Austria, Polonia, Portugalia.

12.   NOTIFICARE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI LAW. CONFISC.23 ALINEATUL (3)/ARTICOLULUI LAW.OTHER.134 ALINEATUL (2)

Uniunea Europeană notifică, în numele următoarelor state membre, următoarea limbă sau următoarele limbi care, pe lângă limba oficială sau limbile oficiale ale statului membru respectiv, poate/pot fi utilizată/utilizate pentru formularea cererilor în temeiul titlului unsprezece din Acordul comercial și de cooperare:

Estonia: limba engleză.

Croația: în cazuri urgente, limba engleză, dacă Regatul Unit este, la rândul său, dispus să accepte limba croată.

Cipru: limba engleză.

Luxemburg: limba engleză.

Ungaria: limba engleză, dacă Regatul Unit este, la rândul său, dispus să accepte limba maghiară.

Țările de Jos (6): limba engleză.

Austria: limba engleză, dacă Regatul Unit este, la rândul său, dispus să accepte limba germană.

România: limbile engleză și franceză.

13.   NOTIFICARE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI LAW.CONFISC.23 ALINEATUL (7)/ARTICOLULUI LAW.OTHER.134 ALINEATUL (2) STATE MEMBRE CARE SOLICITĂ TRADUCEREA ORICĂROR DOCUMENTE JUSTIFICATIVE ALE CERERII ÎNTR-UNA DINTRE LIMBILE LOR OFICIALE SAU ÎN ALTE LIMBI OFICIALE ALE UNIUNII

Uniunea Europeană notifică, în numele următoarelor state membre, că statul membru solicită traducerea oricărui document justificativ într-una dintre limbile oficiale ale statului membru solicitat sau în orice altă limbă indicată în conformitate cu articolul LAW.CONFISC.23 alineatul (3):

Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spania, Croația*, Italia, Cipru (7), Letonia, Lituania, Ungaria*, Austria*, Polonia, Portugalia, România (8), Slovacia.

___________

*

Croația: documentația se traduce în limba croată, dar, în cazuri urgente, va fi acceptată documentația în limba engleză dacă Regatul Unit, la rândul său, este dispus să accepte documente justificative ale unei cereri din partea Croației în limba croată.

*

Ungaria solicită ca documentele să fie în limba maghiară sau în limba engleză dacă Regatul Unit este, la rândul său, dispus să accepte limba maghiară.

*

Austria solicită ca documentele să fie în limba germană sau în limba engleză dacă Regatul Unit este, la rândul său, dispus să accepte limba germană.

Estonia solicită ca documentele să fie în limba estonă sau în limba engleză.


(1)  Se reamintește că, în conformitate cu articolul FINPROV.1 din Acordul comercial și de cooperare, respectivul acord nu se aplică părții din zona Caraibilor a Țărilor de Jos (Bonaire, Saba, Sint Eustatius) sau țărilor autonome din Regatul Țărilor de Jos (Aruba, Curaçao, Sint Maarten).

(2)  Fără a aduce atingere posibilității prevăzute la articolul LAW.SURR.82 alineatul (3).

(3)  Se reamintește că, în conformitate cu articolul FINPROV.1 din Acordul comercial și de cooperare, respectivul acord nu se aplică părții din zona Caraibilor a Țărilor de Jos (Bonaire, Saba, Sint Eustatius) sau țărilor autonome din Regatul Țărilor de Jos (Aruba, Curaçao, Sint Maarten).

(4)  Fără a aduce atingere posibilității prevăzute la articolul LAW.SURR.83 alineatul (2) a treia teză.

(5)  Se reamintește că, în conformitate cu articolul FINPROV.1 din Acordul comercial și de cooperare, respectivul acord nu se aplică părții din zona Caraibilor a Țărilor de Jos (Bonaire, Saba, Sint Eustatius) sau țărilor autonome din Regatul Țărilor de Jos (Aruba, Curaçao, Sint Maarten).

(6)  Se reamintește că, în conformitate cu articolul FINPROV.1 din Acordul comercial și de cooperare, respectivul acord nu se aplică părții din zona Caraibilor a Țărilor de Jos (Bonaire, Saba, Sint Eustatius) sau țărilor autonome din Regatul Țărilor de Jos (Aruba, Curaçao, Sint Maarten).

(7)  Și anume, limbile greacă și engleză.

(8)  Și anume, limbile română, engleză sau franceză.