Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 117 din 06-04-2021

Cereri de propuneri și activități conexe în cadrul programului de lucru pentru 2021-2022 în baza Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa (2021-2027)

(2021/C 117/05)

Prin prezenta comunicare se lansează acțiuni în cadrul programului de lucru pentru 2021-2022 în baza Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa (2021-2027).

Comisia a adoptat programul de lucru menționat anterior prin Decizia C(2021) 1940 din 31 martie 2021.

Acțiunile sunt condiționate de adoptarea de către autoritatea legislativă, fără modificări semnificative, a Deciziei Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, precum și a Regulamentului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, care stabilește normele de participare și normele de diseminare de către autoritatea legislativă. Acțiunile sunt condiționate, de asemenea, de un aviz favorabil sau de absența obiecțiilor din partea comitetelor instituite prin Decizia Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru Orizont Europa, precum și de disponibilitatea creditelor prevăzute în proiectul de buget general al Uniunii pentru 2021 și 2022, după adoptarea bugetului respectiv de către autoritatea bugetară sau astfel cum se prevede în sistemul doisprezecimilor provizorii. Comisia își rezervă dreptul de a anula sau de a rectifica acțiunile.

Confirmarea faptului că aceste condiții au fost îndeplinite va fi anunțată pe site-ul Portalului pentru oportunități de finanțare și ofertare al Comisiei Europene (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon).

Acest program de lucru, inclusiv termenele limită și bugetele pentru acțiuni, este disponibil prin Portalul pentru oportunități de finanțare și ofertare menționat anterior, împreună cu informații privind condițiile de participare la acțiuni și cu orientări destinate solicitanților, referitoare la modalitățile de prezentare a propunerilor. Toate aceste informații vor fi actualizate, după caz, pe Portalul pentru oportunități de finanțare și ofertare menționat.