Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 115 din 31-03-2021

DECIZIA COMISIEI

din 15 decembrie 2020

prin care administratorului central i se încredințează sarcina de a introduce în Registrul de tranzacții al Uniunii Europene modificările aduse tabelelor privind dreptul la credite internaționale

(2021/C 115/01)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 389/2013 al Comisiei din 2 mai 2013 de creare a registrului Uniunii în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și cu Deciziile nr. 280/2004/CE și nr. 406/2009/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 920/2010 și (UE) nr. 1193/2011 ale Comisiei (2), în special articolul 59 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Numărul de credite internaționale la care au dreptul operatorii este determinat în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1123/2013 al Comisiei (3).

(2)

În conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 389/2013, statele membre au notificat Comisiei tabelele privind dreptul la credite internaționale.

(3)

Drepturile la credite internaționale stabilite în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1123/2013 sunt actualizate automat în fiecare an de către administratorul central al registrului Uniunii pe baza emisiilor verificate. În cazul instalațiilor staționare noi și al noilor operatori de aeronave, nu există o valoare inițială a drepturilor la credite internaționale.

(4)

Prin scrisoarea din 5 noiembrie 2020, Austria a notificat modificări aduse tabelului său privind dreptul la credite internaționale pentru perioada 2008-2020 în temeiul articolului 59 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 389/2013.

(5)

Prin scrisoarea din 20 noiembrie 2020, Belgia a notificat modificări aduse tabelului său privind dreptul la credite internaționale pentru perioada 2008-2020 în temeiul articolului 59 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 389/2013.

(6)

Prin scrisoarea din 19 noiembrie 2020, Bulgaria a notificat modificări aduse tabelului său privind dreptul la credite internaționale pentru perioada 2008-2020 în temeiul articolului 59 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 389/2013.

(7)

Prin scrisoarea din 10 noiembrie 2020, Croația a notificat modificări aduse tabelului său privind dreptul la credite internaționale pentru perioada 2008-2020 în temeiul articolului 59 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 389/2013.

(8)

Prin scrisoarea din 18 noiembrie 2020, Cipru a notificat modificări aduse tabelului său privind dreptul la credite internaționale pentru perioada 2008-2020 în temeiul articolului 59 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 389/2013.

(9)

Prin scrisoarea din 19 noiembrie 2020, Cehia a notificat modificări aduse tabelului său privind dreptul la credite internaționale pentru perioada 2008-2020 în temeiul articolului 59 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 389/2013.

(10)

Prin scrisoarea din 17 noiembrie 2020, Danemarca a notificat modificări aduse tabelului său privind dreptul la credite internaționale pentru perioada 2008-2020 în temeiul articolului 59 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 389/2013.

(11)

Prin scrisoarea din 18 noiembrie 2020, Germania a notificat modificări aduse tabelului său privind dreptul la credite internaționale pentru perioada 2008-2020 în temeiul articolului 59 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 389/2013.

(12)

Prin scrisoarea din 16 noiembrie 2020, Grecia a notificat modificări aduse tabelului său privind dreptul la credite internaționale pentru perioada 2008-2020 în temeiul articolului 59 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 389/2013.

(13)

Prin scrisoarea din 26 noiembrie 2020, Ungaria a notificat modificări aduse tabelului său privind dreptul la credite internaționale pentru perioada 2008-2020 în temeiul articolului 59 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 389/2013.

(14)

Prin scrisoarea din 6 noiembrie 2020, Irlanda a notificat modificări aduse tabelului său privind dreptul la credite internaționale pentru perioada 2008-2020 în temeiul articolului 59 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 389/2013.

(15)

Prin scrisoarea din 17 noiembrie 2020, Italia a notificat modificări aduse tabelului său privind dreptul la credite internaționale pentru perioada 2008-2020 în temeiul articolului 59 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 389/2013.

(16)

Prin scrisoarea din 5 noiembrie 2020, Luxemburg a notificat modificări aduse tabelului său privind dreptul la credite internaționale pentru perioada 2008-2020 în temeiul articolului 59 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 389/2013.

(17)

Prin scrisoarea din 17 noiembrie 2020, Țările de Jos au notificat modificări aduse tabelului lor privind dreptul la credite internaționale pentru perioada 2008-2020 în temeiul articolului 59 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 389/2013.

(18)

Prin scrisoarea din 6 noiembrie 2020, Polonia a notificat modificări aduse tabelului său privind dreptul la credite internaționale pentru perioada 2008-2020 în temeiul articolului 59 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 389/2013.

(19)

Prin scrisorile din 4 august și 20 noiembrie 2020, Portugalia a notificat modificări aduse tabelului său privind dreptul la credite internaționale pentru perioada 2008-2020 în temeiul articolului 59 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 389/2013.

(20)

Prin scrisoarea din 12 noiembrie 2020, România a notificat modificări aduse tabelului său privind dreptul la credite internaționale pentru perioada 2008-2020 în temeiul articolului 59 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 389/2013.

(21)

Prin scrisoarea din 10 noiembrie 2020, Slovacia a notificat modificări aduse tabelului său privind dreptul la credite internaționale pentru perioada 2008-2020 în temeiul articolului 59 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 389/2013 al Comisiei.

(22)

Prin scrisoarea din 1 decembrie 2020, Spania a notificat modificări aduse tabelului său privind dreptul la credite internaționale pentru perioada 2008-2020 în temeiul articolului 59 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 389/2013.

(23)

Prin scrisoarea din 20 noiembrie 2020, Suedia a notificat modificări aduse tabelului său privind dreptul la credite internaționale pentru perioada 2008-2020 în temeiul articolului 59 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 389/2013.

(24)

Prin scrisoarea din 20 noiembrie 2020, Regatul Unit a notificat modificări aduse tabelului său privind dreptul la credite internaționale pentru perioada 2008-2020 în temeiul articolului 59 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 389/2013 al Comisiei.

(25)

Modificările notificate sunt în conformitate cu Directiva 2003/87/CE și cu măsurile adoptate în temeiul articolului 11a alineatul (8) din directiva respectivă, inclusiv cu Regulamentul (UE) nr. 1123/2013.

(26)

Prin urmare, administratorului central ar trebui să i se încredințeze sarcina de a efectua modificările corespunzătoare în tabelele privind dreptul la credite internaționale din Registrul de tranzacții al Uniunii Europene,

DECIDE:

Articol unic

Administratorul central introduce modificările în tabelele privind dreptul la credite internaționale din Registrul de tranzacții al Uniunii Europene. Modificările aduse tabelelor privind dreptul la credite internaționale sunt stabilite în anexă.

Adoptată la Bruxelles, 15 decembrie 2020.

Pentru Comisie

Frans TIMMERMANS

Vicepreședinte executiv


(1)  JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

(2)  JO L 122, 3.5.2013, p. 1.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1123/2013 al Comisiei din 8 noiembrie 2013 privind determinarea dreptului la credite internaționale în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 299, 9.11.2013, p. 32).


ANEXĂ

Austria

Nr. de identificare

Denumire

Alineatul relevant din Regulamentul (UE) nr. 1123/2013 al Comisiei

Dreptul inițial

50

AGRANA Stärke GmbH

Articolul 1 alineatul (3)

41170

126

Norske Skog Bruck GmbH

Articolul 1 alineatul (3)

115488

184

Lenzing Fibers GmbH

Articolul 1 alineatul (3)

36094

Belgia

Nr. de identificare

Denumire

Alineatul relevant din Regulamentul (UE) nr. 1123/2013 al Comisiei

Dreptul inițial

210660

MIL Belgium

Articolul 1 alineatul (5)

232

293

Unilin

Articolul 1 alineatul (3)

15979

188

Edel

Articolul 1 alineatul (3)

12689

Bulgaria

Nr. de identificare

Denumire

Alineatul relevant din Regulamentul (UE) nr. 1123/2013 al Comisiei

Dreptul inițial

59

BA Glass Bulgaria SA

Articolul 1 alineatul (3)

66529

25

EVN - Bulgaria Toplofikaciya Plovdiv Iug

Articolul 1 alineatul (3)

8903

102

PROGRESS JSC

Articolul 1 alineatul (3)

1119

Croația

Nr. de identificare

Denumire

Alineatul relevant din Regulamentul (UE) nr. 1123/2013 al Comisiei

Dreptul inițial

211258

Impol - TLM d.o.o.

Articolul 1 alineatul (2)

 

211261

HARTMANN HRVATSKA

Articolul 1 alineatul (2)

 

211262

Kronospan CRO d.o.o

Articolul 1 alineatul (2)

 

Cipru

Nr. de identificare

Denumire

Alineatul relevant din Regulamentul (UE) nr. 1123/2013 al Comisiei

Dreptul inițial

212200

Kerameio Andreas Kasapis Ltd

Articolul 1 alineatul (2)

 

Cehia

Nr. de identificare

Denumire

Alineatul relevant din Regulamentul (UE) nr. 1123/2013 al Comisiei

Dreptul inițial

21

Smurfit Kappa Czech s.r.o.

Articolul 1 alineatul (3)

10634

Danemarca

Nr. de identificare

Denumire

Alineatul relevant din Regulamentul (UE) nr. 1123/2013 al Comisiei

Dreptul inițial

270

DAKA DENMARK A/S

Articolul 1 alineatul (3)

9914

272

DAKA DENMARK A/S

Articolul 1 alineatul (3)

8793

212420

DIN Forsyning Varme A/S

Articolul 1 alineatul (2)

 

212681

Cassin Networks ApS

Articolul 1 alineatul (2)

 

212680

ANDELSKARTOFFELMELSFABRIKKEN MIDTJYLLAND A.M.B.A.

Articolul 1 alineatul (2)

 

Germania

Nr. de identificare

Denumire

Alineatul relevant din Regulamentul (UE) nr. 1123/2013 al Comisiei

Dreptul inițial

9

BAYERNOIL Raffineriegesellschaft mbH

Articolul 1 alineatul (3)

694151

210

Glaswerk Ernstthal GmbH

Articolul 1 alineatul (3)

76124

231

Heinz-Glas Produktion GmbH & Co.KGaA

Articolul 1 alineatul (1)

14307

423

Deppe Backstein-Keramik GmbH

Articolul 1 alineatul (3)

6050

626

MTU Friedrichshafen GmbH

Articolul 1 alineatul (3)

10697

786

Merck KGaA

Articolul 1 alineatul (3)

21417

953

Hamburger Rieger Gelsenkirchen GmbH & Co. KG

Articolul 1 alineatul (3)

49656

1351

K+S Kali GmbH

Articolul 1 alineatul (3)

290997

1753

SWE Energie GmbH

Articolul 1 alineatul (3)

37037

4168

Heinz-Glas Produktion GmbH & Co.KGaA

Articolul 1 alineatul (1)

0

205616

Weser-Metall GmbH

Articolul 1 alineatul (3)

0

209842

Vattenfall Wärme Berlin Aktiengesellschaft

Articolul 1 alineatul (3)

0

210483

Stadtwerke Kiel Aktiengesellschaft

Articolul 1 alineatul (3)

0

210487

unique Wärme GmbH & Co. KG

Articolul 1 alineatul (3)

0

210693

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Articolul 1 alineatul (1)

0

210958

Premium AEROTEC GmbH

Articolul 1 alineatul (2)

 

211019

Stadtwerke Kiel AG

Articolul 1 alineatul (2)

 

212160

Luxaviation Germany GmbH

Articolul 1 alineatul (5)

 

212260

HES Wilhelmshaven Tank Terminal GmbH

Articolul 1 alineatul (2)

 

212540

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG

Articolul 1 alineatul (2)

 

212561

K5-Aviation GmbH

Articolul 1 alineatul (5)

 

212580

Lynxjet Private Flights Ltd

Articolul 1 alineatul (5)

 

212600

Takeda GmbH

Articolul 1 alineatul (2)

 

 

GASCADE Gastransport GmbH

Articolul 1 alineatul (2)

 

 

Carpenter GmbH

Articolul 1 alineatul (2)

 

Grecia

Nr. de identificare

Denumire

Alineatul relevant din Regulamentul (UE) nr. 1123/2013 al Comisiei

Dreptul inițial

207652

TERNA MAG S.A.

Articolul 1 alineatul (3)

 

200653

SKY EXPRESS S.A.

Articolul 1 alineatul (5)

0

Ungaria

Nr. de identificare

Denumire

Alineatul relevant din Regulamentul (UE) nr. 1123/2013 al Comisiei

Dreptul inițial

210641

VIRESOL KFT.

Articolul 1 alineatul (2)

 

211438

SK Battery Hungary Kft.

Articolul 1 alineatul (2)

 

211678

SWISS KRONO Kft.

Articolul 1 alineatul (2)

 

211679

FGSZ Földgázszállító Zrt.

Articolul 1 alineatul (2)

 

17

Berényi Téglaipari Kft.

Articolul 1 alineatul (3)

4766

108

Leier Hungária Építõanyaggyártó Kft.

Articolul 1 alineatul (3)

25764

91

Hungrana Keményítõ és Izocukorgyártó Kft.

Articolul 1 alineatul (3)

121645

107

Leier Hungária Építõanyaggyártó Kft.

Articolul 1 alineatul (3)

21099

Irlanda

Nr. de identificare

Denumire

Alineatul relevant din Regulamentul (UE) nr. 1123/2013 al Comisiei

Dreptul inițial

212920

Digital Netherlands VIII B.V.

Articolul 1 alineatul (2)

 

213080

Amazon Data Services Ireland Limited

Articolul 1 alineatul (2)

 

213140

Takeda Dunboyne Biologics Limited

Articolul 1 alineatul (2)

 

213340

Swords Laboratories

Articolul 1 alineatul (2)

 

Italia

Nr. de identificare

Denumire

Alineatul relevant din Regulamentul (UE) nr. 1123/2013 al Comisiei

Dreptul inițial

213280

Fonderie Pandolfo SpA

Articolul 1 alineatul (2)

 

212880

POBEDA LLC

Articolul 1 alineatul (5)

 

212720

SOCIETA’ CHIMICA BUSSI S.P.A.

Articolul 1 alineatul (2)

 

212523

ZOOGAMMA SPA

Articolul 1 alineatul (2)

 

212501

Sisecam Flat Glass South Italy Srl

Articolul 1 alineatul (2)

 

212360

A.S.L. Napoli 1 Centro

Articolul 1 alineatul (2)

 

212320

Fiat Group Automobiles S.p.A.

Articolul 1 alineatul (2)

 

211558

Calispa S.p.A.

Articolul 1 alineatul (2)

 

Luxemburg

Nr. de identificare

Denumire

Alineatul relevant din Regulamentul (UE) nr. 1123/2013 al Comisiei

Dreptul inițial

210690

KRONOSPAN ENERGY S.A.

Articolul 1 alineatul (2)

 

Țările de Jos

Nr. de identificare

Denumire

Alineatul relevant din Regulamentul (UE) nr. 1123/2013 al Comisiei

Dreptul inițial

212483

Green Box Computing B.V.

Articolul 1 alineatul (2)

 

212482

Equinix AM7

Articolul 1 alineatul (2)

 

212481

AMS15, De President

Articolul 1 alineatul (2)

 

 

AMS10

Articolul 1 alineatul (2)

 

 

AMS5

Articolul 1 alineatul (2)

 

 

AMS6

Articolul 1 alineatul (2)

 

 

AMS7

Articolul 1 alineatul (2)

 

 

AMS8

Articolul 1 alineatul (2)

 

 

Climax Molybdenum B.V.

Articolul 1 alineatul (2)

 

 

HWC Amsterdam Driehoek

Articolul 1 alineatul (2)

 

 

NTT Global Datacenters AMS1 BV

Articolul 1 alineatul (2)

 

101

VPR Energy B.V.

Articolul 1 alineatul (3)

53495

Polonia

Nr. de identificare

Denumire

Alineatul relevant din Regulamentul (UE) nr. 1123/2013 al Comisiei

Dreptul inițial

212780

PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp z o.o.

Articolul 1 alineatul (2)

 

213400

TANNE Sp. z o.o.

Articolul 1 alineatul (2)

 

213200

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.

Articolul 1 alineatul (2)

 

94

Ciepłownia Łańcut Sp. z o.o.

Articolul 1 alineatul (3)

10915

509

ZIGNAGO VETRO POLSKA S.A.

Articolul 1 alineatul (3)

11058

512

Signify Poland spółka z o.o.

Articolul 1 alineatul (3)

16676

878

Kronospan HPL Sp. z o.o.

Articolul 1 alineatul (3)

10654

866

Tymbark - MWS Sp. z o.o. Sp.k.

Articolul 1 alineatul (3)

6520

Portugalia

Nr. de identificare

Denumire

Alineatul relevant din Regulamentul (UE) nr. 1123/2013 al Comisiei

Dreptul inițial

210678

RIA Stone, Board’s Factory Plant in Grés, SA

Articolul 1 alineatul (2)

 

210683

NAVIGATOR CACIA, S.A.

Articolul 1 alineatul (2)

 

210637

Recivalongo – Waste Management, Lda

Articolul 1 alineatul (2)

 

210675

EJME (PORTUGAL) Aircraft Management, Lda

Articolul 1 alineatul (5)

 

210613

EDEN jets Ltd

Articolul 1 alineatul (5)

 

212703

Volcalis - Isolamentos Minerais S.A.

Articolul 1 alineatul (2)

 

România

Nr. de identificare

Denumire

Alineatul relevant din Regulamentul (UE) nr. 1123/2013 al Comisiei

Dreptul inițial

213100

S.C.PHILIP MORRIS ROMÂNIA SRL.

Articolul 1 alineatul (2)

 

213221

S.C. DONAU-CHEM SRL.

Articolul 1 alineatul (2)

 

213540

S.C. MARTELLI EUROPE SRL.

Articolul 1 alineatul (2)

 

Slovacia

Nr. de identificare

Denumire

Alineatul relevant din Regulamentul (UE) nr. 1123/2013 al Comisiei

Dreptul inițial

212700

Diakol Strážske, s.r.o.

Articolul 1 alineatul (2)

 

213440

Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.

Articolul 1 alineatul (2)

 

Spania

Nr. de identificare

Denumire

Alineatul relevant din Regulamentul (UE) nr. 1123/2013 al Comisiei

Dreptul inițial

519

Ursa Iberica Aislantes, S.A.

Articolul 1 alineatul (1)

13518

 

CERAMICAS TESANY S.L.U.

Articolul 1 alineatul (2)

 

213720

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A

Articolul 1 alineatul (2)

 

213721

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A

Articolul 1 alineatul (2)

 

213722

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A

Articolul 1 alineatul (2)

 

 

FAVEKER, S.L.

Articolul 1 alineatul (2)

 

 

PLANTA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE (PT ASFALTO TAVÍO SANTANA)

Articolul 1 alineatul (2)

 

 

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (Hospital Universitari de Bellvitge)

Articolul 1 alineatul (2)

 

178

Celulosa Gallur, S.L.U.

Articolul 1 alineatul (3)

1608

180

Papeles y Cartones de Europa SA

Articolul 1 alineatul (3)

35564

300

BA Glass Spain, S.A.

Articolul 1 alineatul (3)

49782

419

Plastiverd, PET Reciclado, S.A.

Articolul 1 alineatul (3)

41518

527

Arcilla Blanca S.A.

Articolul 1 alineatul (3)

31681

587

BP Oil España, S.A.U.

Articolul 1 alineatul (3)

657019

707

International Paper Madrid Mill, S.L.U.

Articolul 1 alineatul (3)

186580

735

Inversiones Maclean Ibérica, S.L.

Articolul 1 alineatul (3)

3687

751

Papertech S.L.

Articolul 1 alineatul (3)

7403

825

Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, S.L.

Articolul 1 alineatul (3)

13738

1011

Hijos de Rivera, S.A.

Articolul 1 alineatul (3)

6670

90075

Tomates del Sur, S.L.U.

Articolul 1 alineatul (3)

1497

158

Dolomías de Aragón, S.L.

Articolul 1 alineatul (3)

34080

421

Nestlé España, S.A.

Articolul 1 alineatul (3)

52144

426

Rencat, A.I.E.

Articolul 1 alineatul (3)

33909

475

Asfaltos Españoles, S.A.

Articolul 1 alineatul (3)

49471

651

ENCE, Energía y Celulosa, S.A.

Articolul 1 alineatul (3)

71459

959

Purac Bioquímica, S.A.

Articolul 1 alineatul (3)

12614

998

CONSERVAS VEGETALES DE TOMALIA SCUG

Articolul 1 alineatul (3)

5314

90012

Lípidos Santiga, S.A.

Articolul 1 alineatul (3)

7543

212620

Hewlett Packard Enterprise

Articolul 1 alineatul (5)

 

 

Air 31 LLC

Articolul 1 alineatul (5)

 

 

INTL Concerts

Articolul 1 alineatul (5)

 

 

Kogalymavia

Articolul 1 alineatul (5)

 

 

LLC Nordwind

Articolul 1 alineatul (5)

 

 

PDVSA Petroleo S.A.

Articolul 1 alineatul (5)

 

 

Red. Wings CJSC

Articolul 1 alineatul (5)

 

Suedia

Nr. de identificare

Denumire

Alineatul relevant din Regulamentul (UE) nr. 1123/2013 al Comisiei

Dreptul inițial

460

SCA Graphic Sundsvall AB

Articolul 1 alineatul (3)

44237

424

Preem AB

Articolul 1 alineatul (3)

340039

369

INOVYN Sverige AB

Articolul 1 alineatul (3)

18269

448

Klippans Bruk AB

Articolul 1 alineatul (3)

17611

210698

Högbytorp CHP

Articolul 1 alineatul (2)

 

209722

Härjeåns Energi AB

Articolul 1 alineatul (2)

 

Regatul Unit

Nr. de identificare

Denumire

Alineatul relevant din Regulamentul (UE) nr. 1123/2013 al Comisiei

Dreptul inițial

212980

ARL 011 Limited

Articolul 1 alineatul (2)

 

212340

Digital Crawley 2 Sarl

Articolul 1 alineatul (2)

 

211918

Hele Manor Limited

Articolul 1 alineatul (2)

 

212380

Muller UK & Ireland Group LLP

Articolul 1 alineatul (2)

 

212740

Walker & Son Hauliers Limited

Articolul 1 alineatul (2)

 

212621

Westwood Power Limited

Articolul 1 alineatul (2)

 

212079

SWB St. Helens Ltd

Articolul 1 alineatul (2)

 

212704

Biogas Technology Limited

Articolul 1 alineatul (2)

 

212940

Bouygues Energies and Services Gibraltar

Articolul 1 alineatul (2)

 

213361

Canary Wharf Group plc

Articolul 1 alineatul (2)

 

212520

Pimbo Generation Limited

Articolul 1 alineatul (2)

 

213041

Baxter Healthcare Limited

Articolul 1 alineatul (2)

 

212400

Conrad (Bispham) Limited

Articolul 1 alineatul (2)

 

212521

Chadderton Generation Limited

Articolul 1 alineatul (2)

 

212522

Bancroft Generation Limited

Articolul 1 alineatul (2)

 

211838

Absolute Jet Limited

Articolul 1 alineatul (5)

 

212058

Clay Lacy Aviation

Articolul 1 alineatul (5)

 

212242

Magma-Jets Management, Ltd.

Articolul 1 alineatul (5)

 

212562

Planet Nine Private Air, LLC

Articolul 1 alineatul (5)

 

212901

Lodging Aviation LP

Articolul 1 alineatul (5)

 

212120

Foxcorp Holdings LLC

Articolul 1 alineatul (5)