Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 113 din 31-03-2021

HOTĂRÂREA CURȚII

din 10 decembrie 2020

în cauza E-13/19

Hraðbraut ehf./Ministerul Educației, Științei și Culturii, Verzlunarskóli Íslands ses., Tækniskólinn ehf., și Menntaskóli Borgarfjarðar ehf.

„Achiziții publice — Directiva 2014/24/UE — Contract de achiziții publice de servicii —Articolul 37 SEE — Noțiunea de „servicii” — învățământ secundar superior)

(2021/C 113/06)

În cauza E-13/19, Hraðbraut ehf./ Ministerul Educației, Științei și Culturii, Verzlunarskóli Íslands ses., Tækniskólinn ehf., și Menntaskóli Borgarfjarðar ehf. – CERERE adresată Curții, în temeiul articolului 34 din Acordul dintre statele AELS privind instituirea unei Autorități de Supraveghere și a unei Curți de Justiție, de către Comitetul pentru reclamații în materie de achiziții publice (Kærunefnd útboðsmála) cu privire la interpretarea Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, în special articolul 2 alineatul (1) punctul (9) și articolul 74 din aceasta, Curtea, compusă din Páll Hreinsson, președinte, Per Christiansen (judecător-raportor), și Bernd Hammermann, judecători, a pronunțat la 10 decembrie 2020, hotărârea al cărei dispozitiv prevede următoarele:

Contractele cu caracteristici precum cele descrise în cerere, care nu au ca obiect prestarea de servicii în sensul Directivei 2014/24/UE, nu constituie contracte de achiziții publice de servicii în sensul articolului 2 alineatul (1) punctul (9) din această directivă.