Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 487 din 28-12-2016

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit

Tematici

 • Agricultura
  • Acorduri cu tarile terte
  • Armonizare legislativa. Masuri de siguranta alimentara
   • Alimente pentru hrana animaliera
   • Sectorul fitosanitar
   • Sectorul veterinar si zootehnic
   • Semintele si rasadurile
  • Consideratii generale
  • Dispozitii de baza
   • Aderari
   • Ajutoare nationale
   • Mecanismele politicii agricole comune
  • Fondul European de Orientare si Garantii Agricole (FEOGA)
   • Consideratii generale
   • FEOGA, sectiunea “Garantii”
   • FEOGA, sectiunea”Orientare”
  • Masuri monetare
   • Alte masuri monetare
   • Stabilirea platilor compensatorii
  • Produse care fac obiectul unei organizari comune a pietelor
   • Acorduri privind pietele comune multiple
   • Alte produse agricole
   • Carnea de bovine
   • Carnea de ovine
   • Carnea de porc
   • Cerealele
   • Hameiul
   • Horticultura
   • Inul si canepa
   • Legumele si fructele
   • Orezul
   • Oua - pasari
   • Plantele furajere uscate
   • Produsele fabricate din legume si din fructe
   • Produsele lactate
   • Semintele
   • Tutunul
   • Uleiurile si grasimile
   • Viticultura
   • Zaharul
  • Produse care nu fac obiectul unei organizari comune a pietelor
   • Mazarea si fasolea
   • Albuminoasele
   • Alte produse agricole
   • Bumbacul
   • Izoglucoza
   • Produsele care nu sunt incluse in Anexa I (produsele din afara Anexei I)
   • Viermii de matase
  • Structuri agricole
   • Cercetare in sectorul agricol
   • Masuri socio-structurale
   • Padurile si silvicultura
   • Prelucrarea si comercializarea produselor agricole
   • Reteaua informatiilor contabile
   • Statistici in sectorul agricol
 • Chestiuni de ansamblu, institutionale si financiare
  • Administratia si regulamentele de conducere
  • Dispozitii de ansamblu
  • Dispozitii de conducere a institutiilior
   • Banca Centrala Europeana
   • Banca Europeana de Investitii
   • Comisia
   • Comiteteul Consultatviv al CECO
   • Comitetul Economic si Social
   • Comitetul Regiunilor
   • Consideratii generale
   • Consiliul
   • Curtea Europeana de Justitie
   • Curtea de Conturi
   • Institutul Monetar European
   • Parlamentul
   • Sistemul European al Bancilor Centrale
  • Dispozitii financiare si bugetare
   • Alte venituri
   • Bugetul
   • Comunitatea Europeana a Carbunelui si a Otelului (CECO)
   • Controlul financiar
   • Resursele proprii
   • Uniunea de conturi
  • Principii, obiective si misiuni ale Tratatelor
  • Sfera de aplicare a Tratatelor
 • Dreptul de stabilire si de munca in alta tara
  • Aplicarea pe sectoare de activitate
   • Actitvitati de productie si de prelucrare
    • Agricultura
    • Alte activitati de productie si de prelucrare
   • Activitati comerciale
   • Activitati independente
   • Activitati medicale si paramedicale
   • Activitati privind prestarea de servicii
    • Afaceri imobiliare
    • Alte activitati privind serviciile
    • Sectorul asigurarilor
    • Sectorul bancar
    • Sectorul bursier si al altor piete de valori mobiliare
    • Servicii oferite intreprinderilor
    • Servicii privind forta de munca
    • Servicii privind petrecerea timpului liber
    • Transporturi
   • Alte activitati
  • Contracte de achizitii publice
   • Alte contracte de achizitii publice publice
   • Consideratii generale
   • Contracte de achizitii publice de bunuri
   • Contracte de achizitii publice de lucrari
   • Contracte de achizitii publice de servicii
  • Principii si conditii
 • Energia
  • Alte surse de energie
  • Carbunele
   • Alte masuri
   • Concurenta: preturi si alte conditii de vanzare
   • Produsele carbonifere
   • Promovarea industriei carbonifere
  • Carburanti si lubrifianti
   • Alte masuri privind carburantii si lubrifiantii
   • Aprovizionarea si depozitarea
   • Schimburi comerciale intracomunitarare
  • Electricitatea
  • Energia nucleara
   • Alte masuri privind energia nucleara
   • Aprovizionarea cu combustibili
   • Centralele si intreprinderile mixte
   • Cercetarea in domeniul energiei nucleare
   • Masuri de siguranta
  • Principii generale si programe
   • Consideratii generale
   • Folosirea rationala si economisirea energiei
 • Europa cetatenilor
  • Cetatenia europeana
  • Libera circulatie a persoanelor
 • Fiscalitatea
  • Alte taxe
  • Consideratii generale
  • Impozitarea directa
   • Eliminarea dublei impuneri
   • Impozitarea societatilor comerciale
   • Impozitul pe venit
  • Impozitarea indirecta
   • Accize
   • Impozite pe capital si tranzactii de titluri
   • Scutiri de taxe pentru persoanele fizice
   • Taxa pe cifra de afaceri/ TVA
  • Lupta impotriva fraudei si a evaziunii fiscale
 • Legislatia intreprinderilor
  • Codul economic si comercial
   • Alte dispozitii economice si comerciale
   • Practici comerciale
  • Dreptul societatilor comerciale
  • Legea privind proprietatea intelectuala
 • Libera circulatie a lucratorilor si politica sociala
  • Libera circulatie a lucratorilor
  • Politica sociala
   • Angajarea si somajul
    • Programe si statistici
    • Protectia fortei de munca
    • Stimularea fortei de munca
   • Armonizarea anumitor dispozitii sociale
   • Asigurarea sociala
    • Aplicarea acestora pentru forta de munca care lucreaza in strainatate
    • Principiile de asigurare sociala
   • Conditii de munca
    • Protectia muncii
    • Raporturile de munca
    • Salarizare, venituri si program de lucru
   • Dispozitii sociale de ansamblu
   • Fondul Social European (FSE)
    • Interventiile FSE
    • Masuri administrative si financiare ale FSE
    • Organizarea si reforma FSE
 • Mediul inconjurator, sanatatea si protectia consumatorului
  • Consumatorul
   • Consideratii generale
   • Informatii utile, educarea si reprezentarea consumatorului
   • Protectia consumatorului si a sanatatii
   • Protejarea intereselor economice
  • Mediul inconjurator
   • Cooperare internationala
   • Dispozitii generale si programe
   • Poluarea si substantele nocive
    • Controlul poluarii atmosferice
    • Prevenirea aparitiei poluarii fonice
    • Protectia si gestionarea apei
    • Siguranta nucleara si deseurile radioactive
    • Substantele chimice, riscurile industriale si biotehnologia
   • Spatiul, mediul si resursele naturale
    • Conservarea faunei si a florei
    • Gestionarea deseurilor si tehnicile de salubrizare
    • Managementul si folosirea rationala a spatiului, a mediului si a resurselor naturale
  • Portectia sanatatii
  • Protectia animalelor
 • Pescuitul
  • Consideratii generale, aprovizionare, cercetare
  • Politica comuna privind pescuitul
   • Ajutoare de stat
   • Conservarea resurselor
    • Alte masuri de conservare
    • Cotele de captura si administrarea stocurilor
   • Masuri structurale
   • Organizarea pietei
  • Relatii externe
   • Acorduri cu statele terte
   • Relatii multilaterale
 • Politica Externa si de Securitate COmuna
 • Politica concurentiala
  • Ajutoare acordate de stat si alte subventii
  • Aplicarea regulilor concurentiale in cazul intreprinderilor
  • Monopoluri nationale cu caracter comercial
  • Obligatiile intreprinderilor
  • Pozitii dominante
  • Practici de dumping intracomunitare
  • Practici restrictive
   • Acorduri autorizate, degrevari si decizii de neinterventie
   • Acorduri nepermise
   • Procedura de control
  • Principii privind concurenta
  • Procentaje
 • Politica economica si monetara. Libera circulatie a capitalului
  • Consideratii generale
  • Libera circulatie a capitalurilor
  • Politica economica
   • Dispozitii institutionale economice
   • Instrumente ale politicii economice
   • Uniunea economica si monetara
  • Politica monetara
   • Dispozitii institutionale monetare
   • Instrumente directe ale politicii monetare
   • Instrumente indirecte ale politicii monetare
 • Politica industriala si piata interna
  • Diverse
  • Piata interna: armonizare legislativa
   • Alte sectoare supuse armonizarii legislative
   • Autovehicule
   • Consideratii generale, programe
   • Ingrasaminte
   • Material electric
   • Metrologie
   • Produse alimentare
    • Alte dispozitii
    • Coloranti
    • Conservanti
   • Produse farmaceutice
   • Produsele cosmetice
   • Substante periculoase
   • Textile
   • Tractoare agricole si forestiere
  • Piata interna: politica privind intreprinderile
  • Politica industriala: consideratii generale, programe, statistici, cercetare
   • Cercetare si dezvoltare tehnologica
    • Principii generale
    • Sectoare de cercetare
   • Consideratii generale
   • Programe si statistici
  • Politica industriala: modul de functionare pe sectoare
   • Alte sectoare industriale
   • Industria aeronautica
   • Industria fierului si a otelului
    • Alte masuri privind industria fierului si a otelului
    • Concurenta: preturi si alte conditii de vanzare
   • Industria navala
   • Industria peilariei si a incaltamintei
   • Industria textila
   • Tehnologia informatiei, telecomunicatiile, informatica
  • Retele transeuropene
 • Politica privind transporturile
  • Consideratii generale
  • Infrastructura transporturilor
   • Coordonarea investitiilor
   • Sprijin financiar
   • Tarifarea pentru folosirea infrastructurii transporturilor
  • Transportul aerian
   • Armonizare structurala
   • Modul de functionare al pietei
    • Accesul pe piata
    • Costuri si conditii
    • Repartizarea rutelor de transport aerian
   • Reguli de competitie
   • Relatii internationale
    • Conventii cu statele terte
    • Procedura consultativa
   • Securitatea aeriana
  • Transportul maritim
   • Armonizare structurala
    • Conditii fiscale
    • Conditii sociale
    • Conditii tehnice
    • Drapele, inregistrarea navelor
   • Modul de functionare al pietei
    • Accesul pe piata
    • Codul de conduita pentru cartelurile armatorilor navelor de linie
    • Monitorizarea pietei
   • Reguli de concurenta
   • Relatii internationale
    • Conventii cu statele terte
    • Procedura consultativa
   • Siguranta maritima
  • Transportul terestru
   • Armonizare structurala
    • Conditii fiscale
    • Conditii tehnice si de siguranta
    • Conditiile sociale
   • Dispozitii CECO
   • Interventia statului
   • Modul de functionare al pietei
    • Accesul pe piata
    • Costuri si conditii de transport
    • Monitorizarea pietei
   • Reguli de concurenta
   • Transporturi combinate
 • Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale
  • Actiunea regionala autonoma
   • Ajutoare acordate regiunilor sinistrate
   • Imprumuturi comunitare
   • Interventiile FEDR
  • Controlul si coordonarea ajutoarelor regionale acordate de stat
  • Coordonarea instrumentelor structurale
  • Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
  • Fonduri vizand coeziunea economica si sociala
  • Principii generale, programe si statistici
 • Relatii externe
  • Acorduri bilaterale cu tarile terte
   • Tarile din Africa, Zona Caraibelor si Pacificului (ACP)
   • Tarile din America Centrala si din America Latina
   • Tarile din America de Nord
   • Tarile din Asia
   • Tarile din Oceania
   • Tarile din Orientul Apropiat si Mijlociu
   • Tarile europene
    • Alte tari europene
    • Tarile europene ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS)
    • Tarile in tranzitie
    • Tarile mediteraneene
  • Actiuni in favoarea tarilor in tranzitie
   • Actiuni de intrajutorare cu caracter specific
   • Ajutor financiar si economic
   • Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD)
  • Consideratii generale
  • Cooperarea politica europeana
  • Politica comerciala
   • Alte masuri privind politica comerciala
   • Consideratii generale
   • Extinderea si reinnoirea acordurilor cu tarile terte
   • Protectia comerciala
    • Impozite compensatorii
    • Masuri CECO specifice
    • Masuri anti-dumping
   • Regimuri comerciale
    • Garantarea si finantarea exporturilor
    • Regimuri comune privind exportul
    • Regimuri comune privind importul
    • Regimuri preferentiale
   • Statistici privind comertul extern (Nimexe)
  • Politica de dezvoltare economica
   • Ajutor acordat tarilor in curs de dezvoltare
    • Ajutor acordat tarilor din America Latina si din Asia
    • Ajutor alimentar
    • Fondul European de Dezvoltare (FED)
   • Consideratii generale
   • Sistemul de asociere
    • Asocierea cu tarile din Africa, Zona Caraibelor si Pacificului
    • Tarile si teritoriile externe UE
   • Sistemul de preferinte generalizate
  • Relatii multilterale
   • Acorduri internationale privind produsele de baza
   • Alte domenii privind cooperarea multilaterala
   • Cooperarea cu organizatiile internationale si cele non-guvernamentale
   • Cooperarea multilaterala in domeniul transporturilor
   • Cooperarea multilaterala pentru protectia mediului, a florei, a faunei si a resurselor naturale
   • Cooperarea vamala multilaterala
   • Relatiile in cadrul Acordului General pentru Tarife si Comert (AGTC)
    • Chestiuni bilaterale
    • Norme de baza
 • Stiinta, informatie, educatie si cultura
  • Cultura
  • Difuzarea informatiei
  • Educatia si formarea profesionala
  • Stiinta
   • Principii generale
   • Sectoare de cercetare
 • Uniunea vamala si libera circulatie a marfurilor
  • Aplicarea tarifului vamal comun
   • Clasificarea tarifara
   • Destinatii specifice
   • Masuri tarifare derogatorii
    • Contingentari tarifare
    • Plafoane tarifare
    • Reintroducerea taxelor vamale
    • Suspendari tarifare
   • Scutiri de taxe vamale
    • Alte scutiri de taxe vamale
    • Marfuri returnate
    • Proceduri de aprovizionare
   • Taxa forfetara
  • Asistenta reciproca
   • In vederea aplicarii regulamentului vamal sau agricol
   • In vederea redobandirii creantelor vamale sau agricole
  • Consideratii generale
  • Cooperarea vamala internationala
  • Instrumente vamale de baza
   • Originea marfurilor
    • Definitia comuna folosita in traficul non-preferential
    • Regulile de origine definite in contextul acordurilor preferentiale
    • Tarile ACP si OCT
    • Tarile Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS)
    • Tarile beneficiare ale sistemului de preferinte generalizate
    • Tarile mediteranene
   • Tarife vamale
    • Tariful Integrat al Comunitatilor Europene (TARIC)
    • Tariful unificat CECO
    • Tariful vamal comun
   • Valoarea in vama la marfuri
  • Masuri legale si penalizari
   • Masuri luate pentru evitarea incalcarii dreptului comunitar
   • Solutionarea litigiilor vamale
  • Regulamentul vamal general
   • Definitia notiunii de declarant vamal
   • Incasarea taxelor dupa vamuire
   • Informatii legate de administratie
   • Nasterea, exigibilitatea si stingerea taxei vamale
   • Procedurile de vamuire
   • Rambursarea sau scutirea de taxe
   • Reportarea taxelor vamale
   • Teritoriul vamal comun
  • Regulamentul vamal specific
   • Acorduri vamale economice
    • Alte acorduri vamale economice
    • Perfectionare activa
    • Perfectionare pasiva si armonizarea schimburilor comerciale
    • Zonele libere, depozitele vamale, manipularea marfurilor
   • Circulatia marfurilor
    • Alte acorduri privind libera circulatie a marfurilor
    • Eliminarea obstacolelor din calea schimburilor comerciale
    • Libera circulatie a marfurilor
    • Procedurile de exportare a marfurilor
    • Schimburile comerciale extra-comunitare:acorduri AELS
    • Tranzitul comunitar
    • Turcia
 • Zona libertatii, securitatii si justitiei
  • Cooperarea judiciara in materie civila
  • Cooperarea politiilor si cooperarea judiciara in materie penala si vamala
   • Cooperarea judiciara in materie penala
   • Cooperarea politiilor
   • Cooperarea vamala
  • Libera circulatie a persoanelor
   • Eliminarea controalelor la granitele interne
   • Imigratia si drepturile imigrantilor din tarile terte
   • Politica privind azilul
   • Trecerea frontierelor externe
  • Programe
  • Relatii externe