În acelaşi paragraf Păstrează ordinea cuvintelor forme consolidate

1 . LEGE nr. 98 din 19 mai 2016

privind achiziţiile publice
EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016
DATĂ INTRARE ÎN VIGOARE: 26 mai 2016

... din text ..

legea privind achiziţiile publice
0.81 , 2016 , 0.8094054 , 2016

Array
(
    [id] => 178667
    [info] =>  LEGE nr. 98 din 19 mai 2016
    [actualizat] => 
    [republicat] => 
    [header] => privind achiziţiile publice
    [headerinitial] => privind achiziţiile publice
    [highlightedDoc] => Array
        (
        )

    [emitent] => EMITENT: Parlamentul
    [datemonitor] => PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016
    [denumiretag] => legea privind achiziţiile publice
    [numeclasaactmodificat] => 
    [cautaSiArt] => 
    [dataintrareinvigoare] => DATĂ INTRARE ÎN VIGOARE: 26 mai 2016
    [dinlistaactualizata] => 0
    [tipnran] => 1
    [idLegaturaValabila] => 0
    [istoriclegaturi] => 
    [istoriclegaturispan] => 
    [search_string_aprox] => leg 98 2016
    [aretexten] => 0
    [scorul] => 0.81
    [scor] => 0.8094054
    [anpublicare] => 2016
    [anemitere] => 2016
)

2 . HOTĂRÂRE nr. 419 din 8 iunie 2018

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016
EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 496 din 18 iunie 2018
DATĂ INTRARE ÎN VIGOARE: 18 iunie 2018

... din text ..

0.56 , 2018 , 0.5620543 , 2018

Array
(
    [id] => 201548
    [info] =>  HOTĂRÂRE nr. 419 din 8 iunie 2018
    [actualizat] => 
    [republicat] => 
    [header] => pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016
    [headerinitial] => pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016
    [highlightedDoc] => Array
        (
        )

    [emitent] => EMITENT: Guvernul
    [datemonitor] => PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 496 din 18 iunie 2018
    [denumiretag] => 
    [numeclasaactmodificat] => 
    [cautaSiArt] => 
    [dataintrareinvigoare] => DATĂ INTRARE ÎN VIGOARE: 18 iunie 2018
    [dinlistaactualizata] => 0
    [tipnran] => 0
    [idLegaturaValabila] => 0
    [istoriclegaturi] => 
    [istoriclegaturispan] => 
    [search_string_aprox] => leg 98 2016
    [aretexten] => 0
    [scorul] => 0.56
    [scor] => 0.5620543
    [anpublicare] => 2018
    [anemitere] => 2018
)

3 . HOTĂRÂRE nr. 866 din 16 noiembrie 2016

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016
EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 972 din 05 decembrie 2016
DATĂ INTRARE ÎN VIGOARE: 05 decembrie 2016

... din text ..

0.8 , 2016 , 0.80293477 , 2016

Array
(
    [id] => 184257
    [info] =>  HOTĂRÂRE nr. 866 din 16 noiembrie 2016
    [actualizat] => 
    [republicat] => 
    [header] => pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016
    [headerinitial] => pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016
    [highlightedDoc] => Array
        (
        )

    [emitent] => EMITENT: Guvernul
    [datemonitor] => PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 972 din 05 decembrie 2016
    [denumiretag] => 
    [numeclasaactmodificat] => 
    [cautaSiArt] => 
    [dataintrareinvigoare] => DATĂ INTRARE ÎN VIGOARE: 05 decembrie 2016
    [dinlistaactualizata] => 0
    [tipnran] => 0
    [idLegaturaValabila] => 0
    [istoriclegaturi] => 
    [istoriclegaturispan] => 
    [search_string_aprox] => leg 98 2016
    [aretexten] => 0
    [scorul] => 0.8
    [scor] => 0.80293477
    [anpublicare] => 2016
    [anemitere] => 2016
)

4 . HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 06 iunie 2016
DATĂ INTRARE ÎN VIGOARE: 06 iunie 2016

... din text ..

1.28 , 2016 , 1.2846956 , 2016

Array
(
    [id] => 179009
    [info] =>  HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016
    [actualizat] => 
    [republicat] => 
    [header] => pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
    [headerinitial] => pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
    [highlightedDoc] => Array
        (
        )

    [emitent] => EMITENT: Guvernul
    [datemonitor] => PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 06 iunie 2016
    [denumiretag] => 
    [numeclasaactmodificat] => 
    [cautaSiArt] => 
    [dataintrareinvigoare] => DATĂ INTRARE ÎN VIGOARE: 06 iunie 2016
    [dinlistaactualizata] => 0
    [tipnran] => 0
    [idLegaturaValabila] => 0
    [istoriclegaturi] => 
    [istoriclegaturispan] => 
    [search_string_aprox] => leg 98 2016
    [aretexten] => 0
    [scorul] => 1.28
    [scor] => 1.2846956
    [anpublicare] => 2016
    [anemitere] => 2016
)

5 . ORDIN nr. 141 din 14 iunie 2017

privind aprobarea Metodologiei de selecţie şi modului de interacţiune a autorităţilor/ entităţilor contractante cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în legătură cu intenţia de modificare a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, în condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 şi la art. 238 din Legea nr. 99/2016
EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 492 din 28 iunie 2017
DATĂ INTRARE ÎN VIGOARE: 28 iunie 2017

... din text ..

0.96 , 2017 , 0.96352166 , 2017

Array
(
    [id] => 190443
    [info] =>  ORDIN nr. 141 din 14 iunie 2017
    [actualizat] => 
    [republicat] => 
    [header] => privind aprobarea Metodologiei de selecţie şi modului de interacţiune a autorităţilor/ entităţilor contractante cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în legătură cu intenţia de modificare a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, în condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 şi la art. 238 din Legea nr. 99/2016
    [headerinitial] => privind aprobarea Metodologiei de selecţie şi modului de interacţiune a autorităţilor/ entităţilor contractante cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în legătură cu intenţia de modificare a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, în condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 şi la art. 238 din Legea nr. 99/2016
    [highlightedDoc] => Array
        (
        )

    [emitent] => EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
    [datemonitor] => PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 492 din 28 iunie 2017
    [denumiretag] => 
    [numeclasaactmodificat] => 
    [cautaSiArt] => 
    [dataintrareinvigoare] => DATĂ INTRARE ÎN VIGOARE: 28 iunie 2017
    [dinlistaactualizata] => 0
    [tipnran] => 0
    [idLegaturaValabila] => 0
    [istoriclegaturi] => 
    [istoriclegaturispan] => 
    [search_string_aprox] => leg 98 2016
    [aretexten] => 0
    [scorul] => 0.96
    [scor] => 0.96352166
    [anpublicare] => 2017
    [anemitere] => 2017
)

6 . ORDIN nr. 55 din 3 martie 2017

privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate
EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 183 din 15 martie 2017
DATĂ INTRARE ÎN VIGOARE: 15 martie 2017

... din text ..

0.64 , 2017 , 0.6423478 , 2017

Array
(
    [id] => 187511
    [info] =>  ORDIN nr. 55 din 3 martie 2017
    [actualizat] => 
    [republicat] => 
    [header] => privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate
    [headerinitial] => privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate
    [highlightedDoc] => Array
        (
        )

    [emitent] => EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
    [datemonitor] => PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 183 din 15 martie 2017
    [denumiretag] => 
    [numeclasaactmodificat] => 
    [cautaSiArt] => 
    [dataintrareinvigoare] => DATĂ INTRARE ÎN VIGOARE: 15 martie 2017
    [dinlistaactualizata] => 0
    [tipnran] => 0
    [idLegaturaValabila] => 0
    [istoriclegaturi] => 
    [istoriclegaturispan] => 
    [search_string_aprox] => leg 98 2016
    [aretexten] => 0
    [scorul] => 0.64
    [scor] => 0.6423478
    [anpublicare] => 2017
    [anemitere] => 2017
)

7 . ORDIN nr. 264 din 8 iunie 2016

privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate
EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 09 iunie 2016
DATĂ INTRARE ÎN VIGOARE: 09 iunie 2016

... din text ..

abrogat
0.8 , 2016 , 0.80293477 , 2016

Array
(
    [id] => 179104
    [info] =>  ORDIN nr. 264 din 8 iunie 2016
    [actualizat] => 
    [republicat] => 
    [header] => privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate
    [headerinitial] => privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate
    [highlightedDoc] => Array
        (
        )

    [emitent] => EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
    [datemonitor] => PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 09 iunie 2016
    [denumiretag] => 
    [numeclasaactmodificat] => 
    [cautaSiArt] => 
    [dataintrareinvigoare] => DATĂ INTRARE ÎN VIGOARE: 09 iunie 2016
    [dinlistaactualizata] => 0
    [tipnran] => 0
    [idLegaturaValabila] => 2
    [istoriclegaturi] =>  abrogat
    [istoriclegaturispan] =>  abrogat
    [search_string_aprox] => leg 98 2016
    [aretexten] => 0
    [scorul] => 0.8
    [scor] => 0.80293477
    [anpublicare] => 2016
    [anemitere] => 2016
)

8 . NORME METODOLOGICE din 2 iunie 2016

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 06 iunie 2016
DATĂ INTRARE ÎN VIGOARE: 06 iunie 2016

... din text ..

1.61 , 2016 , 1.6058695 , 2016

Array
(
    [id] => 179010
    [info] =>  NORME METODOLOGICE din 2 iunie 2016
    [actualizat] => 
    [republicat] => 
    [header] => de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
    [headerinitial] => de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
    [highlightedDoc] => Array
        (
        )

    [emitent] => EMITENT: Guvernul
    [datemonitor] => PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 06 iunie 2016
    [denumiretag] => 
    [numeclasaactmodificat] => 
    [cautaSiArt] => 
    [dataintrareinvigoare] => DATĂ INTRARE ÎN VIGOARE: 06 iunie 2016
    [dinlistaactualizata] => 0
    [tipnran] => 0
    [idLegaturaValabila] => 0
    [istoriclegaturi] => 
    [istoriclegaturispan] => 
    [search_string_aprox] => leg 98 2016
    [aretexten] => 0
    [scorul] => 1.61
    [scor] => 1.6058695
    [anpublicare] => 2016
    [anemitere] => 2016
)

9 . INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 26 octombrie 2018

privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 02 noiembrie 2018
DATĂ INTRARE ÎN VIGOARE: 02 noiembrie 2018

... din text ..

1.28 , 2018 , 1.2846956 , 2018

Array
(
    [id] => 206373
    [info] =>  INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 26 octombrie 2018
    [actualizat] => 
    [republicat] => 
    [header] => privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
    [headerinitial] => privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
    [highlightedDoc] => Array
        (
        )

    [emitent] => EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
    [datemonitor] => PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 02 noiembrie 2018
    [denumiretag] => 
    [numeclasaactmodificat] => 
    [cautaSiArt] => 
    [dataintrareinvigoare] => DATĂ INTRARE ÎN VIGOARE: 02 noiembrie 2018
    [dinlistaactualizata] => 0
    [tipnran] => 0
    [idLegaturaValabila] => 0
    [istoriclegaturi] => 
    [istoriclegaturispan] => 
    [search_string_aprox] => leg 98 2016
    [aretexten] => 0
    [scorul] => 1.28
    [scor] => 1.2846956
    [anpublicare] => 2018
    [anemitere] => 2018
)

10 . INSTRUCŢIUNE nr. 2 din 19 aprilie 2017

emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 300 din 27 aprilie 2017
DATĂ INTRARE ÎN VIGOARE: 27 aprilie 2017

... din text ..

0.89 , 2017 , 0.88687885 , 2017

Array
(
    [id] => 188614
    [info] =>  INSTRUCŢIUNE nr. 2 din 19 aprilie 2017
    [actualizat] => 
    [republicat] => 
    [header] => emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
    [headerinitial] => emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
    [highlightedDoc] => Array
        (
        )

    [emitent] => EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
    [datemonitor] => PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 300 din 27 aprilie 2017
    [denumiretag] => 
    [numeclasaactmodificat] => 
    [cautaSiArt] => 
    [dataintrareinvigoare] => DATĂ INTRARE ÎN VIGOARE: 27 aprilie 2017
    [dinlistaactualizata] => 0
    [tipnran] => 0
    [idLegaturaValabila] => 0
    [istoriclegaturi] => 
    [istoriclegaturispan] => 
    [search_string_aprox] => leg 98 2016
    [aretexten] => 0
    [scorul] => 0.89
    [scor] => 0.88687885
    [anpublicare] => 2017
    [anemitere] => 2017
)

11 . INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 4 ianuarie 2017

emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 32 din 11 ianuarie 2017
DATĂ INTRARE ÎN VIGOARE: 14 ianuarie 2017

... din text ..

0.96 , 2017 , 0.96352166 , 2017

Array
(
    [id] => 185620
    [info] =>  INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 4 ianuarie 2017
    [actualizat] => 
    [republicat] => 
    [header] => emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
    [headerinitial] => emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
    [highlightedDoc] => Array
        (
        )

    [emitent] => EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
    [datemonitor] => PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 32 din 11 ianuarie 2017
    [denumiretag] => 
    [numeclasaactmodificat] => 
    [cautaSiArt] => 
    [dataintrareinvigoare] => DATĂ INTRARE ÎN VIGOARE: 14 ianuarie 2017
    [dinlistaactualizata] => 0
    [tipnran] => 0
    [idLegaturaValabila] => 0
    [istoriclegaturi] => 
    [istoriclegaturispan] => 
    [search_string_aprox] => leg 98 2016
    [aretexten] => 0
    [scorul] => 0.96
    [scor] => 0.96352166
    [anpublicare] => 2017
    [anemitere] => 2017
)

12 . DECIZIA nr. 66 din 1 octombrie 2018

interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 65, art. 104 alin. (3), art. 133 şi art. 134 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016
EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 16 noiembrie 2018
DATĂ INTRARE ÎN VIGOARE: 16 noiembrie 2018

... din text ..

0.8 , 2018 , 0.80293477 , 2018

Array
(
    [id] => 206963
    [info] =>  DECIZIA nr. 66 din 1 octombrie 2018
    [actualizat] => 
    [republicat] => 
    [header] => interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 65, art. 104 alin. (3), art. 133 şi art. 134 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016
    [headerinitial] => interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 65, art. 104 alin. (3), art. 133 şi art. 134 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016
    [highlightedDoc] => Array
        (
        )

    [emitent] => EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
    [datemonitor] => PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 970 din 16 noiembrie 2018
    [denumiretag] => 
    [numeclasaactmodificat] => 
    [cautaSiArt] => 
    [dataintrareinvigoare] => DATĂ INTRARE ÎN VIGOARE: 16 noiembrie 2018
    [dinlistaactualizata] => 0
    [tipnran] => 0
    [idLegaturaValabila] => 0
    [istoriclegaturi] => 
    [istoriclegaturispan] => 
    [search_string_aprox] => leg 98 2016
    [aretexten] => 0
    [scorul] => 0.8
    [scor] => 0.80293477
    [anpublicare] => 2018
    [anemitere] => 2018
)

13 . METODOLOGIE din 14 iunie 2017

de selecţie şi modului de interacţiune a autorităţilor/ entităţilor contractante cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în legătură cu intenţia de modificare a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, în condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 şi la art. 238 din Legea nr. 99/2016
EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 492 din 28 iunie 2017
DATĂ INTRARE ÎN VIGOARE: 28 iunie 2017

... din text ..

1.12 , 2017 , 1.1241086 , 2017

Array
(
    [id] => 190444
    [info] =>  METODOLOGIE din 14 iunie 2017
    [actualizat] => 
    [republicat] => 
    [header] => de selecţie şi modului de interacţiune a autorităţilor/ entităţilor contractante cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în legătură cu intenţia de modificare a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, în condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 şi la art. 238 din Legea nr. 99/2016
    [headerinitial] => de selecţie şi modului de interacţiune a autorităţilor/ entităţilor contractante cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în legătură cu intenţia de modificare a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, în condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 şi la art. 238 din Legea nr. 99/2016
    [highlightedDoc] => Array
        (
        )

    [emitent] => EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
    [datemonitor] => PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 492 din 28 iunie 2017
    [denumiretag] => 
    [numeclasaactmodificat] => 
    [cautaSiArt] => 
    [dataintrareinvigoare] => DATĂ INTRARE ÎN VIGOARE: 28 iunie 2017
    [dinlistaactualizata] => 0
    [tipnran] => 0
    [idLegaturaValabila] => 0
    [istoriclegaturi] => 
    [istoriclegaturispan] => 
    [search_string_aprox] => leg 98 2016
    [aretexten] => 0
    [scorul] => 1.12
    [scor] => 1.1241086
    [anpublicare] => 2017
    [anemitere] => 2017
)


Niciun rezultat

1 . Hotărârea Curții (Camera a treia) din 27 octombrie 2016

Hotărârea Curții (Camera a treia) din 27 octombrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Supreme Court – Irlanda) – James Elliott Construction Limited/Irish Asphalt Limited Trimitere preliminară — Articolul 267 TFUE — Competența Curții — Noțiunea „dispoziție a dreptului Uniunii” — Directiva 89/106/CEE — Apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la produsele pentru construcții — Standard aprobat de Comitetul European pentru Standardizare (CEN) în temeiul unui mandat acordat de Comisia Europeană — Publicare a standardului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene — Standardul armonizat EN 13242:2002 — Standard național care transpune standardul armonizat EN 13242:2002 — Contencios contractual între particulari — Metodă de constatare a (ne)conformității unui produs cu un standard național care transpune un standard armonizat — Data constatării (ne)conformității unui produs cu standardul respectiv — Directiva 98/34/CE — Procedura de furnizare de informații în domeniul standardelor și al reglementărilor tehnice — Domeniu de aplicare

... din text ..

2 . Concluziile avocatului general M. Campos Sánchez-Bordona prezentate la 28 ianuarie 2016

Concluziile avocatului general M. Campos Sánchez-Bordona prezentate la 28 ianuarie 2016.James Elliott Construction Limited împotriva Irish Asphalt Limited.Cerere de decizie preliminară formulată de Supreme Court (Irlanda).Trimitere preliminară – Articolul 267 TFUE – Competența Curții – Noțiunea „dispoziție a dreptului Uniunii” – Directiva 89/106/CEE – Apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la produsele pentru construcții – Standard aprobat de Comitetul European pentru Standardizare (CEN) în temeiul unui mandat acordat de Comisia Europeană – Publicare a standardului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene – Standardul armonizat EN 13242:2002 – Standard național care transpune standardul armonizat EN 13242:2002 – Contencios contractual între particulari – Metodă de constatare a (ne)conformității unui produs cu un standard național care transpune un standard armonizat – Data constatării (ne)conformității unui produs cu standardul respectiv – Directiva 98/34/CE – Procedura de furnizare de informații în domeniul standardelor și al reglementărilor tehnice – Domeniu de aplicare.Cauza C-613/14.

... din text ..

3 . Hotărârea Curții (Camera a treia) din 27 octombrie 2016

Hotărârea Curții (Camera a treia) din 27 octombrie 2016.James Elliott Construction Limited împotriva Irish Asphalt Limited.Cerere de decizie preliminară formulată de Supreme Court (Irlanda).Trimitere preliminară – Articolul 267 TFUE – Competența Curții – Noțiunea „dispoziție a dreptului Uniunii” – Directiva 89/106/CEE – Apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la produsele pentru construcții – Standard aprobat de Comitetul European pentru Standardizare (CEN) în temeiul unui mandat acordat de Comisia Europeană – Publicare a standardului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene – Standardul armonizat EN 13242:2002 – Standard național care transpune standardul armonizat EN 13242:2002 – Contencios contractual între particulari – Metodă de constatare a (ne)conformității unui produs cu un standard național care transpune un standard armonizat – Data constatării (ne)conformității unui produs cu standardul respectiv – Directiva 98/34/CE – Procedura de furnizare de informații în domeniul standardelor și al reglementărilor tehnice – Domeniu de aplicare.Cauza C-613/14.

... din text ..Niciun rezultat
Niciun rezultat

DECIZIE 3522 19/03/2013

Dosare Acţiune privind anularea unor hotărâri de Guvern şi a actelor juridice încheiate în baza actelor administrative nule. Acţiune privind anularea unor hotărâri de Guvern şi a actelor juridice încheiate în baza actelor administrative nule. Acţiune privind anularea unor hotărâri de Guvern şi a actelor juridice încheiate în baza actelor administrative nule. Acţiune privind anularea unor hotărâri de Guvern şi a actelor juridice încheiate în baza actelor administrative nule.